روش کامل فارسی میکس مستر یک موزیک با مصرف از وی اس تی vst پلاگینها

فروش وی اس تی

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

به طور کلی فرقی نمی نماید که شما این وی اس تی ها را دریافت کرده باشید یا آنرا از فروشگاههای وی اس تی خریده باشید
نکته ای که خیلی مهم است آنست که آموزش صحیح استفاده از این وی اس تی پلاگینها را به طور اصولی و علمی فرا بگیرید
در زیر من به شما یاری خواهم کرد که چطور میتوان با کیفیت ترین مصرف را از وی اس تی ها برای انجام کار پیشرفته در زمینه ی میکس مستر یک موسیقی انجام داد
در این مجموعه عملیات میکس و مستر موزیک از ابتدا تا انتها با وی اس تی و پلاگین به طور کامل به زبان فارسی روش داده می شود
وی اس تی,دانلود وی اس تی,خرید وی اس تی,فروش وی اس تی,فروش vst,خرید vst,دانلود vst

تمام ی عملیات لازم برای میکس و مستر موسیقی با وی اس تی به موازات هم در 3 پروگرام اف ال استودیو ، کیوبیس سونار طی 13 ساعت فیلم زیبا روش ی حاوی 123 فیلم جالب به زبان فارسی به همراه کتاب روش فارسی روش داده می شود

این مجموعه تکمیل کننده ی تمام آموزش های قبلی در زمینه میکس مسترینگ جعبه آموزش های قبلی است

همینک میتوانید جعبه راهنمای فارسی پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها حاوی دی وی دی 13 ساعت فیلم جذاب روش ی حاوی 123 فیلم جذاب فارسی به همراه کتاب آموزش ی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد 20 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تهیه و تولید نماییدفهرست
٩ ............................................................................................. فصل ١
آماده سازی پروژه جهت میکس .................................................................. ٩
میکس یک حلقه از زنجیر است .............................................................. ٩
میکس چیست ؟ .............................................................................. ١١
پاکسازی کلیپهای صوتی .................................................................... ١۴
١۴ ...................................................................... MIDI میکس تراکهای
١۵ .................................................... drum تجزیه تراکهای اجرا کننده ریتم
تک تک تراکهای آهنگ .................................................... ١۶ wav تبدیل به
چیدن فایلهای صوتی در پروگرام میکس .................................................... ١٧
آماده سازی تراکها در برنامـه میکس ....................................................... ١٨
٢٠ ........................................................................................... فصل ٢
شروع عملیات میکس ........................................................................... ٢٠
ایجاد تعادل اولیه بین تراکها ................................................................ ٢٠
تنظیم محیط و سیستم مانیتورینگ میکس و مستر ....................................... ٢١
اجرای کمپرسور بر تراکهای میکس ....................................................... ٢٢
اکولایز نمودن تراکها ........................................................................ ٢۴
میکس وکال .................................................................................. ٢٨
٣٠ ..................................................................... delay اجرای پردازنده
اجرای پردازنده های تغییرشکل صدا ...................................................... ٣١
کاربر دهای تغییر شکل صدا ................................................................ ٣٢
وسایل ایجاد تغییر شکل صدا ........................................................... ٣٣
اجرای کمپرس نهایی ........................................................................ ٣۶
فضاسازی ولوم میکس .................................................................... ٣٧
یک پروژه میکس مستر موزیک از ابتدا تا انتها
٤
تکنیک پن کردن صداها ................................................................. ٣٨
تکنیک مصرف از پردازنده های بازبینی استریو ............................................ ۴٠
تنظیم تعادل بین صداها ...................................................................... ۴٠
برای تکمیل فضاسازی ...................................... ۴١ reverb تکنیک استفاده از
تنظیم تعادل نهایی بین صداها ............................................................... ۴٢
اتوماسیون .................................................................................... ۴۴
آماده سازی تهیه میکس دان .............................................................. ۴٧
پاکسازی میکس .............................................................................. ۴٨
تهیه میکس دان نهایی ....................................................................... ۴٩
۵٠ ........................................................................................... فصل ٣
مسترینگ آهنگ ................................................................................. ۵٠
تعریف مسترینگ موسیقی ..................................................................... ۵٠
آماده سازی پروژه مستر موسیقی ............................................................ ۵۵
تنظیم ترتیب اجرای پردازشهای مستر ..................................................... ۵۶
تحلیل فرکانس آهنگ ........................................................................ ۵٧
اجرای کمپرسور ............................................................................. ۵٧
اجرای اکولایزر ............................................................................. ۵٨
۵٩ .................................................... harmonic exciter اجرای پردازنده
تهیه میکس دان آزمایشی .................................................................... ۵٩
اجرای افکت ریورب ........................................................................ ۶٠
اجرای پردازشهای استریو .................................................................. ۶١
۶٢ .............................................................. maximizer اجرای پردازش
تنظیمات فید و خروجی نهایی .............................................................. ۶۴
۵
یک پروژه میکس و مسترینگ آهنگ از ابتدا تا انتها

در این مجموعه یك پروزه موسیقی ساخـته شده داریم قرار است میكس و
مستر آن را با وی اس تی انجام دهیم. فایلهای صوتی تراكها در احتیار شما قرار می گیرندو
پس گام به گام از اولین وهله كار میكس را شروع کرده تا آخرین
وهله مستر موزیک را كامل می كنیم. در این مجموعه تمام ریزه کاری ها و
ترفندهای كوچك بزرگ عملیات میكس مستر آهنگ را به شما با استفاده از وی اس تی روش
می دهم. درست مثل اینكه شما موظفید كار میكس و مستر یك آهنگ را
انجام دهید و یك راهنما كنار شما نشسته و شما را هدایت می كند.
این مجموعه جایگزین مجموعه های قبلی روش میكس و مسترینگ
ارایه شده بوسیله من نیست بلكه ادامه دهنده تكمیل كننده آنها است.
بنابرای ن چنانچه مجموعه های قبلی را مطالعه نكرده باشید در اندیشه میانبر
زدن باشید به نتیجه نمی رسید. این مجموعه جهت افرادی مفید است كه
اصول و تكنیكها و شیوه های علمی میكس و مستر را با وی اس تی ها آموخته باشند و اكنون
می خواهند آموخته های را در عمل تجربه نمایند. تجربه ای همراه با
راهنمایی گام به گام برای پیمودن درست راهی كه شما را به هدف نهایی
می رساند.
نكته با اهمیت زیاد اینكه تمام مراحل و عملیات گوناگون میكس و مسترموزیک را
CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات هم در سه پروگرام گوناگون
یک پروژه میکس مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٦
انجام داده و نمایش داده ام. به این ترتیب تمام دست اندركاران موسیقی
صرف نظر از نوع پروگرام ای كه مصرف می كنند می توانند از مطالب
روش ی این مجموعه استفاده نمایند.
میكس و مسترینگ آهنگ موضوعی است كه تمام موسیقی سازان و
خوانندگان دست اندركاران موسیقی را به چال ش می كشد. در زمینه
میكس مسترینگ موزیک در حال حاضر چهار مجموعه راهنمای ی با اسامی
زیر ارائه داد ه ام:
جعبه آموزش میكس مسترینگ حرفه ای با وی اس تی
جعبه آموزش میكس حرفه ای موزیک با وی اس تی و پلاگین
جعبه آموزش مسترینگ موزیک با وی اس تی های
جعبه روش ركورد و میكس وكال با هر وی اس تی که قادر به دانلود آن باشید
شاید تا قبل از عرضه این مجموعه ها بسیاری از موسیقی سازان و خوانندگان
درمورد اهمیت نقش میزان تاثیر گذاری این عملیات در موسیقی عرضه
شده اطلاعات زیادی نداشتند. اكنون تمام می دانند كه نوع میكس مستر
یك موزیک چه تاثیر بزرگی در گیرایی و تاثیر گذاری یك موسیقی دارد.میكس
و مستر بد می تواند یك موزیک بهتر را با تمام زحمات و انرژی و هزینه
هایی كه جهت آن صرف شده به یك كار متوسط نه چندان متمایز تبدیل
نماید. اما میكس و مستر بهتر می تواند یك موسیقی معم اما و متوسط را
به یك كار متمایز تاثیر گذار تبدیل نماید.همان کاری كه در آموزش های
این مجموعه همراه با انجام می دهیم.
در مجموع ه های قبلی تلاش کرده ام تا نقش و ارزش تاثیر گذاری
عملیات میكس مستر در تولید و عرضه موسیقی را بطور كامل با استفاده از وی اس تی ها توضیح
دهم. همچنین روشها و تكنیكهای نوین و وسائل هایی كه در زمینه میكس و
مستر موزیک مصرف می شوند را بطور كامل و با جزییات زیاد روش
دهم.به کمک این مجموعه های روش ی می توانید تئوری و اصول و
٧
یک پروژه میکس و مسترینگ موزیک از ابتدا تا انتها
تكنیكهای اجرایی و رایج عملیات میكس و مستر یك موسیقی را آموحته و
كار خود را تا سطح كار حرفه ای ها ارتقا دهید.
با وجود كامل بودن مجموعه های فوق در زمینه میكس مستر موسیقی
طی ارتباط های دوست ها و خوانندگان متوجه شدم كه خوانندگان به یك
مجموعه روش ی دیگر نیاز دارند تا روال میكس و مستر موزیک را بروش
كاملا كاربردی با استفاده از پلاگینها وی اس تی ها آموزش دهد. با فرض اینكه مجموعه های فوق را با دقت
مطالعه کرده اید این مجموعه به شما کمک می كند تا تمام آموخته های
خود را طی یك فرایند چند وهله ای در برنامـه در استودیو استفاده
نمایید. بناجهت ن توجه داشته باشید كه این مجموعه شما را از مجموعه های
قبلی بی نیاز نمی كند. لازم است تا ابتدا مجموعه های قبلی را بررسی و
استفاده نمایید سبعد از این مجموعه به عنوان تكمیل كننده استفاده
نمایید.
در این مجموعه یك پروژه موزیک تولید و ساخته شده با كیفیت معم ولی داریم
كه هیچ چیز ممتازی در آن وجود ندارد. و ما تلاش می كنیم به یاری دانش
و تجربه خود این موسیقی را در وهله میكس مستر به یك سطح بالا و قابل
قبول جهت ارایه عموم برسانیم.
جهت تهیه این مجموعه به سورس یك آهنگ نیاز داشتم كه خودم و
هم خوانندگان كتاب بتوانند براحتی از آن استفاده نمایندو متاسفانه
دوست ها ی كه موزیک هایشان را جهت میكس مستر به من داده بودند هیچكدام
مایل نبودند تا سورس كارشان در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین امكان
مصرف از سورس موسیقی دیپرهزینه را هم نداشتم چون ممكن بود موجب
ناراحتی ایشان یا حتی طرح دعاوی حقوقی گردد. به همین دلیل مجبور
شدم جهت تهیه این مجموعه یك موسیقی كامل را بسازم.موزیک ی كه همه
عناصر و سری های آن متعلق به خودم است. حتی وكال این موسیقی را نیز با
صدای خودم ركورد نمودم البته اگر چه خواننده نیستم.اما با اینآموزش می توانم
یک پروژه میکس و مستر موزیک از ابتدا تا انتها
٨
تمام تراكهای سورس موزیک را بدون دغدغه در اختیار عموم قرار دهم. كار از
نظر كیفیت ساخت ركورد یك كار كاملا عادی و معماما بدون ویژگی های
ممتاز و ویِژگزینشه است. ولی در این مجموعه می بینید كه چطور به كمك
عملیات و ترفندهای میكس مستر همین كار معمولی را به یك كار ممتاز و
قابل قبول در سطح استانداردهای حرفه ای تبدیل می كنیم.این یك تجربه
بزرگ جهت شما خواهد بود تا بتوانید كیفیت سطح كار تان را از طریق
عملیات میكس مستر صدها مساوی افزایش دهید.
برای مصرف بهتر تاثیر گذار تر از این مجموعه توصیه می كنم فایلهای
تراكهای ارایه شده در این مجموعه را در پروگرام مورد نظرتان باز كنید یا
حتی اگر خودتان موسیقی تولید و ساخته شده دارید فایلهای آن را در پروگرام مورد نظر
تان باز كرده و تمام عملیاتی را كه در فیلمهای آموزش ی می بینید گام به گام
همراه با من انجام دهید. دیدن فیلمها خواندن مطالب تنها ذهن شما را
بیدار آماده می كند ولی برای انجام كار لازم است گوشها و دستها انگشتان
شما نیز مهارت داشته باشند اجرای تمرینات همراه با فیلمهای آموزش ی
این مجموعه به شما یاری می كند تا ذهن گوش دستان و انگشتانی با
مهارت جهت كار میكس و مستر با vst وی اس تی ها پیدا كنید.