تبلیغات
islamicresearcher

islamicresearcher

سه شنبه 14 اردیبهشت 1395

روش کامل فارسی میکس مستر یک موزیک با مصرف از وی اس تی vst پلاگینها

فروش وی اس تی

دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

به طور کلی فرقی نمی نماید که شما این وی اس تی ها را دریافت کرده باشید یا آنرا از فروشگاههای وی اس تی خریده باشید
نکته ای که خیلی مهم است آنست که آموزش صحیح استفاده از این وی اس تی پلاگینها را به طور اصولی و علمی فرا بگیرید
در زیر من به شما یاری خواهم کرد که چطور میتوان با کیفیت ترین مصرف را از وی اس تی ها برای انجام کار پیشرفته در زمینه ی میکس مستر یک موسیقی انجام داد
در این مجموعه عملیات میکس و مستر موزیک از ابتدا تا انتها با وی اس تی و پلاگین به طور کامل به زبان فارسی روش داده می شود
وی اس تی,دانلود وی اس تی,خرید وی اس تی,فروش وی اس تی,فروش vst,خرید vst,دانلود vst

تمام ی عملیات لازم برای میکس و مستر موسیقی با وی اس تی به موازات هم در 3 پروگرام اف ال استودیو ، کیوبیس سونار طی 13 ساعت فیلم زیبا روش ی حاوی 123 فیلم جالب به زبان فارسی به همراه کتاب روش فارسی روش داده می شود

این مجموعه تکمیل کننده ی تمام آموزش های قبلی در زمینه میکس مسترینگ جعبه آموزش های قبلی است

همینک میتوانید جعبه راهنمای فارسی پروژه میکس و مستر از ابتدا تا انتها حاوی دی وی دی 13 ساعت فیلم جذاب روش ی حاوی 123 فیلم جذاب فارسی به همراه کتاب آموزش ی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد 20 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تهیه و تولید نماییدفهرست
٩ ............................................................................................. فصل ١
آماده سازی پروژه جهت میکس .................................................................. ٩
میکس یک حلقه از زنجیر است .............................................................. ٩
میکس چیست ؟ .............................................................................. ١١
پاکسازی کلیپهای صوتی .................................................................... ١۴
١۴ ...................................................................... MIDI میکس تراکهای
١۵ .................................................... drum تجزیه تراکهای اجرا کننده ریتم
تک تک تراکهای آهنگ .................................................... ١۶ wav تبدیل به
چیدن فایلهای صوتی در پروگرام میکس .................................................... ١٧
آماده سازی تراکها در برنامـه میکس ....................................................... ١٨
٢٠ ........................................................................................... فصل ٢
شروع عملیات میکس ........................................................................... ٢٠
ایجاد تعادل اولیه بین تراکها ................................................................ ٢٠
تنظیم محیط و سیستم مانیتورینگ میکس و مستر ....................................... ٢١
اجرای کمپرسور بر تراکهای میکس ....................................................... ٢٢
اکولایز نمودن تراکها ........................................................................ ٢۴
میکس وکال .................................................................................. ٢٨
٣٠ ..................................................................... delay اجرای پردازنده
اجرای پردازنده های تغییرشکل صدا ...................................................... ٣١
کاربر دهای تغییر شکل صدا ................................................................ ٣٢
وسایل ایجاد تغییر شکل صدا ........................................................... ٣٣
اجرای کمپرس نهایی ........................................................................ ٣۶
فضاسازی ولوم میکس .................................................................... ٣٧
یک پروژه میکس مستر موزیک از ابتدا تا انتها
٤
تکنیک پن کردن صداها ................................................................. ٣٨
تکنیک مصرف از پردازنده های بازبینی استریو ............................................ ۴٠
تنظیم تعادل بین صداها ...................................................................... ۴٠
برای تکمیل فضاسازی ...................................... ۴١ reverb تکنیک استفاده از
تنظیم تعادل نهایی بین صداها ............................................................... ۴٢
اتوماسیون .................................................................................... ۴۴
آماده سازی تهیه میکس دان .............................................................. ۴٧
پاکسازی میکس .............................................................................. ۴٨
تهیه میکس دان نهایی ....................................................................... ۴٩
۵٠ ........................................................................................... فصل ٣
مسترینگ آهنگ ................................................................................. ۵٠
تعریف مسترینگ موسیقی ..................................................................... ۵٠
آماده سازی پروژه مستر موسیقی ............................................................ ۵۵
تنظیم ترتیب اجرای پردازشهای مستر ..................................................... ۵۶
تحلیل فرکانس آهنگ ........................................................................ ۵٧
اجرای کمپرسور ............................................................................. ۵٧
اجرای اکولایزر ............................................................................. ۵٨
۵٩ .................................................... harmonic exciter اجرای پردازنده
تهیه میکس دان آزمایشی .................................................................... ۵٩
اجرای افکت ریورب ........................................................................ ۶٠
اجرای پردازشهای استریو .................................................................. ۶١
۶٢ .............................................................. maximizer اجرای پردازش
تنظیمات فید و خروجی نهایی .............................................................. ۶۴
۵
یک پروژه میکس و مسترینگ آهنگ از ابتدا تا انتها

در این مجموعه یك پروزه موسیقی ساخـته شده داریم قرار است میكس و
مستر آن را با وی اس تی انجام دهیم. فایلهای صوتی تراكها در احتیار شما قرار می گیرندو
پس گام به گام از اولین وهله كار میكس را شروع کرده تا آخرین
وهله مستر موزیک را كامل می كنیم. در این مجموعه تمام ریزه کاری ها و
ترفندهای كوچك بزرگ عملیات میكس مستر آهنگ را به شما با استفاده از وی اس تی روش
می دهم. درست مثل اینكه شما موظفید كار میكس و مستر یك آهنگ را
انجام دهید و یك راهنما كنار شما نشسته و شما را هدایت می كند.
این مجموعه جایگزین مجموعه های قبلی روش میكس و مسترینگ
ارایه شده بوسیله من نیست بلكه ادامه دهنده تكمیل كننده آنها است.
بنابرای ن چنانچه مجموعه های قبلی را مطالعه نكرده باشید در اندیشه میانبر
زدن باشید به نتیجه نمی رسید. این مجموعه جهت افرادی مفید است كه
اصول و تكنیكها و شیوه های علمی میكس و مستر را با وی اس تی ها آموخته باشند و اكنون
می خواهند آموخته های را در عمل تجربه نمایند. تجربه ای همراه با
راهنمایی گام به گام برای پیمودن درست راهی كه شما را به هدف نهایی
می رساند.
نكته با اهمیت زیاد اینكه تمام مراحل و عملیات گوناگون میكس و مسترموزیک را
CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات هم در سه پروگرام گوناگون
یک پروژه میکس مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
٦
انجام داده و نمایش داده ام. به این ترتیب تمام دست اندركاران موسیقی
صرف نظر از نوع پروگرام ای كه مصرف می كنند می توانند از مطالب
روش ی این مجموعه استفاده نمایند.
میكس و مسترینگ آهنگ موضوعی است كه تمام موسیقی سازان و
خوانندگان دست اندركاران موسیقی را به چال ش می كشد. در زمینه
میكس مسترینگ موزیک در حال حاضر چهار مجموعه راهنمای ی با اسامی
زیر ارائه داد ه ام:
جعبه آموزش میكس مسترینگ حرفه ای با وی اس تی
جعبه آموزش میكس حرفه ای موزیک با وی اس تی و پلاگین
جعبه آموزش مسترینگ موزیک با وی اس تی های
جعبه روش ركورد و میكس وكال با هر وی اس تی که قادر به دانلود آن باشید
شاید تا قبل از عرضه این مجموعه ها بسیاری از موسیقی سازان و خوانندگان
درمورد اهمیت نقش میزان تاثیر گذاری این عملیات در موسیقی عرضه
شده اطلاعات زیادی نداشتند. اكنون تمام می دانند كه نوع میكس مستر
یك موزیک چه تاثیر بزرگی در گیرایی و تاثیر گذاری یك موسیقی دارد.میكس
و مستر بد می تواند یك موزیک بهتر را با تمام زحمات و انرژی و هزینه
هایی كه جهت آن صرف شده به یك كار متوسط نه چندان متمایز تبدیل
نماید. اما میكس و مستر بهتر می تواند یك موسیقی معم اما و متوسط را
به یك كار متمایز تاثیر گذار تبدیل نماید.همان کاری كه در آموزش های
این مجموعه همراه با انجام می دهیم.
در مجموع ه های قبلی تلاش کرده ام تا نقش و ارزش تاثیر گذاری
عملیات میكس مستر در تولید و عرضه موسیقی را بطور كامل با استفاده از وی اس تی ها توضیح
دهم. همچنین روشها و تكنیكهای نوین و وسائل هایی كه در زمینه میكس و
مستر موزیک مصرف می شوند را بطور كامل و با جزییات زیاد روش
دهم.به کمک این مجموعه های روش ی می توانید تئوری و اصول و
٧
یک پروژه میکس و مسترینگ موزیک از ابتدا تا انتها
تكنیكهای اجرایی و رایج عملیات میكس و مستر یك موسیقی را آموحته و
كار خود را تا سطح كار حرفه ای ها ارتقا دهید.
با وجود كامل بودن مجموعه های فوق در زمینه میكس مستر موسیقی
طی ارتباط های دوست ها و خوانندگان متوجه شدم كه خوانندگان به یك
مجموعه روش ی دیگر نیاز دارند تا روال میكس و مستر موزیک را بروش
كاملا كاربردی با استفاده از پلاگینها وی اس تی ها آموزش دهد. با فرض اینكه مجموعه های فوق را با دقت
مطالعه کرده اید این مجموعه به شما کمک می كند تا تمام آموخته های
خود را طی یك فرایند چند وهله ای در برنامـه در استودیو استفاده
نمایید. بناجهت ن توجه داشته باشید كه این مجموعه شما را از مجموعه های
قبلی بی نیاز نمی كند. لازم است تا ابتدا مجموعه های قبلی را بررسی و
استفاده نمایید سبعد از این مجموعه به عنوان تكمیل كننده استفاده
نمایید.
در این مجموعه یك پروژه موزیک تولید و ساخته شده با كیفیت معم ولی داریم
كه هیچ چیز ممتازی در آن وجود ندارد. و ما تلاش می كنیم به یاری دانش
و تجربه خود این موسیقی را در وهله میكس مستر به یك سطح بالا و قابل
قبول جهت ارایه عموم برسانیم.
جهت تهیه این مجموعه به سورس یك آهنگ نیاز داشتم كه خودم و
هم خوانندگان كتاب بتوانند براحتی از آن استفاده نمایندو متاسفانه
دوست ها ی كه موزیک هایشان را جهت میكس مستر به من داده بودند هیچكدام
مایل نبودند تا سورس كارشان در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین امكان
مصرف از سورس موسیقی دیپرهزینه را هم نداشتم چون ممكن بود موجب
ناراحتی ایشان یا حتی طرح دعاوی حقوقی گردد. به همین دلیل مجبور
شدم جهت تهیه این مجموعه یك موسیقی كامل را بسازم.موزیک ی كه همه
عناصر و سری های آن متعلق به خودم است. حتی وكال این موسیقی را نیز با
صدای خودم ركورد نمودم البته اگر چه خواننده نیستم.اما با اینآموزش می توانم
یک پروژه میکس و مستر موزیک از ابتدا تا انتها
٨
تمام تراكهای سورس موزیک را بدون دغدغه در اختیار عموم قرار دهم. كار از
نظر كیفیت ساخت ركورد یك كار كاملا عادی و معماما بدون ویژگی های
ممتاز و ویِژگزینشه است. ولی در این مجموعه می بینید كه چطور به كمك
عملیات و ترفندهای میكس مستر همین كار معمولی را به یك كار ممتاز و
قابل قبول در سطح استانداردهای حرفه ای تبدیل می كنیم.این یك تجربه
بزرگ جهت شما خواهد بود تا بتوانید كیفیت سطح كار تان را از طریق
عملیات میكس مستر صدها مساوی افزایش دهید.
برای مصرف بهتر تاثیر گذار تر از این مجموعه توصیه می كنم فایلهای
تراكهای ارایه شده در این مجموعه را در پروگرام مورد نظرتان باز كنید یا
حتی اگر خودتان موسیقی تولید و ساخته شده دارید فایلهای آن را در پروگرام مورد نظر
تان باز كرده و تمام عملیاتی را كه در فیلمهای آموزش ی می بینید گام به گام
همراه با من انجام دهید. دیدن فیلمها خواندن مطالب تنها ذهن شما را
بیدار آماده می كند ولی برای انجام كار لازم است گوشها و دستها انگشتان
شما نیز مهارت داشته باشند اجرای تمرینات همراه با فیلمهای آموزش ی
این مجموعه به شما یاری می كند تا ذهن گوش دستان و انگشتانی با
مهارت جهت كار میكس و مستر با vst وی اس تی ها پیدا كنید.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 14 اردیبهشت 1395

  آموزش کامل فارسی میکس و مستر آهنگ با مصرف از وی اس تی vst پلاگینها

  خرید vst

  دانلود وی اس تی,وی اس تی,دانلود vst,فروش vst,خرید vst,خرید وی اس تی

  به طور کلی فرقی نمی نماید که شما این وی اس تی ها را دریافت کرده باشید یا آنرا از فروشگاههای وی اس تی خریده باشید
  نکته ای که مهم است آنست که آموزش صحیح استفاده از این وی اس تی پلاگینها را به طور اصولی علمی فرا بگیرید
  در زیر من به شما کمک خواهم کرد که چگونه میتوان برترین مصرف را از وی اس تی ها برای انجام یک کار پیشرفته در زمینه ی میکس و مستر یک موسیقی انجام داد
  در این مجموعه عملیات میکس و مستر آهنگ از ابتدا تا انتها با وی اس تی و پلاگین به طور کامل به زبان فارسی راهنمای داده می شود
  وی اس تی,دانـلود وی اس تی,خرید وی اس تی,فروش وی اس تی,فروش vst,خرید vst,دریافت vst

  تمام ی عملیات لازم جهت میکس و مستر موسیقی با وی اس تی به موازات در 3 برنامـه اف ال استودیو ، کیوبیس سونار طی 13 ساعت فیلـم آموزش ی حاوی 123 فیلم جذاب به زبان فارسی به همراه کتاب راهنمای فارسی روش داده می شود

  این مجموعه تکمیل کننده ی تمام آموزش های قبلی در زمینه میکس مسترینگ جعبه آموزش های قبلی است

  همینک میتوانید جعبه آموزش فارسی یک پروژه میکس مستر از ابتدا تا انتها حاوی دی وی دی 13 ساعت فیلم جالب روش ی حاوی 123 فیلم جالب فارسی به همراه کتاب آموزش ی فارسی با قیمت مصوب پشت جلد 20 هزار تومان از فروشگاه کیوبیس تولید و ساخت نمایید  فهرست
  ٩ ............................................................................................. فصل ١
  آماده سازی پروژه جهت میکس .................................................................. ٩
  میکس یک حلقه از زنجیر است .............................................................. ٩
  میکس چیست ؟ .............................................................................. ١١
  پاکسازی کلیپهای صوتی .................................................................... ١۴
  ١۴ ...................................................................... MIDI میکس تراکهای
  ١۵ .................................................... drum تجزیه تراکهای اجرا کننده ریتم
  تک تک تراکهای موسیقی .................................................... ١۶ wav تبدیل به
  چیدن فایلهای صوتی در برنامـه میکس .................................................... ١٧
  آماده سازی تراکها در برنامـه میکس ....................................................... ١٨
  ٢٠ ........................................................................................... فصل ٢
  شروع عملیات میکس ........................................................................... ٢٠
  ایجاد تعادل اولیه بین تراکها ................................................................ ٢٠
  تنظیم محیط سیستم مانیتورینگ میکس و مستر ....................................... ٢١
  اجرای کمپرسور بر تراکهای میکس ....................................................... ٢٢
  اکولایز نمودن تراکها ........................................................................ ٢۴
  میکس وکال .................................................................................. ٢٨
  ٣٠ ..................................................................... delay اجرای پردازنده
  اجرای پردازنده های تغییرشکل صدا ...................................................... ٣١
  کاربر دهای تغییر شکل صدا ................................................................ ٣٢
  وسایل ایجاد تغییر شکل صدا ........................................................... ٣٣
  اجرای کمپرس نهایی ........................................................................ ٣۶
  فضاسازی ولوم میکس .................................................................... ٣٧
  یک پروژه میکس مستر آهنگ از ابتدا تا انتها
  ٤
  تکنیک پن کردن صداها ................................................................. ٣٨
  تکنیک مصرف از پردازنده های ویرایش استریو ............................................ ۴٠
  تنظیم تعادل بین صداها ...................................................................... ۴٠
  برای تکمیل فضاسازی ...................................... ۴١ reverb تکنیک مصرف از
  تنظیم تعادل نهایی بین صداها ............................................................... ۴٢
  اتوماسیون .................................................................................... ۴۴
  آماده سازی تهیه میکس دان .............................................................. ۴٧
  پاکسازی میکس .............................................................................. ۴٨
  تهیه میکس دان نهایی ....................................................................... ۴٩
  ۵٠ ........................................................................................... فصل ٣
  مسترینگ موسیقی ................................................................................. ۵٠
  تعریف مسترینگ آهنگ ..................................................................... ۵٠
  آماده سازی پروژه مستر موزیک ............................................................ ۵۵
  تنظیم ترتیب اجرای پردازشهای مستر ..................................................... ۵۶
  تحلیل فرکانس موزیک ........................................................................ ۵٧
  اجرای کمپرسور ............................................................................. ۵٧
  اجرای اکولایزر ............................................................................. ۵٨
  ۵٩ .................................................... harmonic exciter اجرای پردازنده
  تهیه میکس دان آزمایشی .................................................................... ۵٩
  اجرای افکت ریورب ........................................................................ ۶٠
  اجرای پردازشهای استریو .................................................................. ۶١
  ۶٢ .............................................................. maximizer اجرای پردازش
  تنظیمات فید و خروجی نهایی .............................................................. ۶۴
  ۵
  یک پروژه میکس مسترینگ موسیقی از ابتدا تا انتها

  در این مجموعه یك پروزه موسیقی تولید و ساخته شده داریم قرار است میكس و
  مستر آن را با وی اس تی انجام دهیم. فایلهای صوتی تراكها در احتیار شما قرار می گیرندو
  پس گام به گام از اولین وهله كار میكس را شروع کرده و تا آخرین
  وهله مستر موسیقی را كامل می كنیم. در این مجموعه تمام ریزه کاری ها و
  ترفندهای كوچك بزرگ عملیات میكس مستر موسیقی را به شما با استفاده از وی اس تی آموزش
  می دهم. درست مثل اینكه شما موظفید كار میكس مستر یك موسیقی را
  انجام دهید و یك راهنما كنار شما نشسته شما را هدایت می كند.
  این مجموعه جایگزین مجموعه های قبلی آموزش میكس و مسترینگ
  ارایه شده بوسیله من نیست بلكه ادامه دهنده تكمیل كننده آنها است.
  بنابرای ن اگر مجموعه های قبلی را تحقیق نكرده باشید و در اندیشه میانبر
  زدن باشید به نتیجه نمی رسید. این مجموعه جهت افرادی مفید است كه
  اصول تكنیكها راههای علمی میكس و مستر را با وی اس تی ها آموخته باشند و اكنون
  می خواهند آموخته های را در عمل تجربه نمایند. تجربه ای همراه با
  راهنمایی گام به گام برای پیمودن درست راهی كه شما را به هدف نهایی
  می رساند.
  نكته مهم اینكه تمام مراحل عملیات گوناگون میكس و مسترآهنگ را
  CUBASE‐ FL STUDIO‐ SONAR به موازات در سه برنامـه گوناگون
  یک پروژه میکس مستر موسیقی از ابتدا تا انتها
  ٦
  انجام داده نمایش داده ام. به این ترتیب تمام دست اندركاران موسیقی
  صرف نظر از نوع پروگرام ای كه مصرف می كنند می توانند از مطالب
  آموزش ی این مجموعه استفاده نمایند.
  میكس مسترینگ موزیک موضوعی است كه تمام موزیک سازان و
  خوانندگان و دست اندركاران موسیقی را به چال ش می كشد. در زمینه
  میكس و مسترینگ موسیقی در حال حاضر چهار مجموعه راهنمای ی با اسامی
  زیر ارائه داد ه ام:
  جعبه روش میكس و مسترینگ حرفه ای با وی اس تی
  جعبه راهنمای میكس حرفه ای موسیقی با وی اس تی پلاگین
  جعبه روش مسترینگ آهنگ با وی اس تی های
  جعبه آموزش ركورد میكس وكال با هر وی اس تی که قادر به دریافت آن باشید
  شاید تا قبل از عرضه این مجموعه ها بسیاری از آهنگ سازان خوانندگان
  در مورد ارزش نقش میزان تاثیر گذاری این عملیات در موسیقی عرضه
  شده اطلاعات زیادی نداشتند. اكنون تمام می دانند كه نوع میكس مستر
  یك موزیک چه تاثیر بزرگی در گیرایی تاثیر گذاری یك موسیقی دارد.میكس
  و مستر بد می تواند یك آهنگ خوب را با تمام زحمات انرژی هزینه
  هایی كه برای آن صرف شده به یك كار مبوسیله و نه چندان متمایز تبدیل
  نماید. و اما میكس مستر خوب می تواند یك موزیک معم اما و مبوسیله را
  به یك كار متمایز و تاثیر گذار تبدیل نماید.همان کاری كه در روش های
  این مجموعه همراه با هم انجام می دهیم.
  در کل ه های قبلی تلاش کرده ام تا نقش اهمیت تاثیر گذاری
  عملیات میكس و مستر در تولید عرضه موسیقی را بطور كامل با مصرف از وی اس تی ها توضیح
  دهم. همچنین روشها تكنیكهای نوین وسائل هایی كه در زمینه میكس و
  مستر موسیقی مصرف می شوند را بطور كامل و با جزییات زیاد راهنمای
  دهم.به کمک این مجموعه های آموزش ی می توانید تئوری و اصول و
  ٧
  یک پروژه میکس و مسترینگ موسیقی از ابتدا تا انتها
  تكنیكهای اجرایی رایج عملیات میكس و مستر یك موسیقی را آموحته و
  كار خود را تا سطح كار حرفه ای ها ارتقا دهید.
  با وجود كامل بودن مجموعه های فوق در زمینه میكس مستر آهنگ
  طی ارتباط های دوست ها خوانندگان متوجه شدم كه خوانندگان به یك
  مجموعه آموزش ی دیگر نیاز دارند تا روال میكس مستر آهنگ را بروش
  كاملا كاربردی با مصرف از پلاگینها و وی اس تی ها آموزش دهد. با فرض اینكه مجموعه های فوق را با دقت
  بررسی کرده اید این مجموعه به شما یاری می كند تا تمام آموخته های
  خود را طی یك فرایند چند وهله ای در برنامـه در استودیو استفاده
  نمایید. بنابرای ن توجه داشته باشید كه این مجموعه شما را از مجموعه های
  قبلی بی نیاز نمی كند. لازم است تا ابتدا مجموعه های قبلی را مطالعه و
  استفاده نمایید و سبعد از این مجموعه به عنوان تكمیل كننده استفاده
  نمایید.
  در این مجموعه یك پروژه آهنگ ساخـته شده با كیفیت معم اما داریم
  كه هیچ چیز ممتازی در آن وجود ندارد. ما تلاش می كنیم به کمک دانش
  و تجربه این موزیک را در وهله میكس و مستر به یك سطح بالا و قابل
  قبول برای ارایه عموم برسانیم.
  جهت تهیه این مجموعه به سورس یك آهنگ نیاز داشتم كه خودم و
  هم خوانندگان كتاب بتوانند براحتی از آن استفاده نمایندو متاسفانه
  دوست ها ی كه موزیک هایشان را برای میكس و مستر به من داده بودند هیچكدام
  مایل نبودند تا سورس كارشان در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین امكان
  استفاده از سورس موزیک دیپرهزینه را نداشتم چون ممكن بود موجب
  ناراحتی ایشان یا حتی طرح دعاوی حقوقی گردد. به همین دلیل مجبور
  شدم برای تهیه این مجموعه یك آهنگ كامل را بسازم.آهنگ ی كه همه
  عناصر و بخش های آن متعلق به خودم است. حتی وكال این موسیقی را نیز با
  صدای خودم ركورد نمودم البته اگر چه خواننده نیستم.اما با این نحوه می توانم
  یک پروژه میکس مستر موسیقی از ابتدا تا انتها
  ٨
  تمام تراكهای سورس آهنگ را بدون دغدغه در اختیار عموم قرار دهم. كار از
  نظر كیفیت ساخت و ركورد یك كار كاملا عادی و معم ولی بدون ویژگی های
  ممتاز و ویِژگزینشه است. اما در این مجموعه می بینید كه چگونه به كمك
  عملیات ترفندهای میكس مستر همین كار معماما را به یك كار ممتاز و
  قابل قبول در سطح استانداردهای حرفه ای تبدیل می كنیم.این یك تجربه
  بزرگ جهت شما خواهد بود تا بتوانید كیفیت و سطح كار تان را از طریق
  عملیات میكس و مستر صدها مساوی افزایش دهید.
  جهت استفاده بهتر تاثیر گذار تر از این مجموعه توصیه می كنم فایلهای
  تراكهای ارایه شده در این مجموعه را در پروگرام مورد نظرتان باز كنید یا
  حتی اگر خودتان موسیقی تهیه و تولید شده دارید فایلهای آن را در پروگرام مورد نظر
  تان باز كرده تمام عملیاتی را كه در فیلمهای روش ی می بینید گام به گام
  همراه با من انجام دهید. دیدن فیلمها خواندن مطالب تنها ذهن شما را
  بیدار و آماده می كند ولی برای انجام كار ضروری است گوشها دستها و انگشتان
  شما نیز مهارت داشته باشند و اجرای تمرینات همراه با فیلمهای روش ی
  این مجموعه به شما یاری می كند تا ذهن و گوش و دستان و انگشتانی با
  مهارت جهت كار میكس و مستر با vst وی اس تی ها پیدا كنید.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 31 فروردین 1395  آموزش اف ال استودیو

  زخمهای دست گیتاریستها اکثرا به دلیل گیتار زدن مستمر عدم استآسان بین تست ها است. اگر چه درد بیشتر در ناحیه دست آنها احساس می شود، اما اکثرا ً دردها را می بایست در ذهن جست وجو کرد. همان گونه که ترکیب صحیح صدا و سکوت منجر به موسیقی گوش نواز است، ترکیب صحیح استراحت آزمایش ضروری ه سلامت نوازنده است. در این مطلب سعی شده جهت کمک به نوازندگان از تجربه گیتاریستهای پیشرفته توصیه پزشکان کارشناس مصرف شود تا به راهکارهایی در این زمینه دست یافت.

  توصیه های پزشکان

  به گفته دکتر رسنتال۱ آسیب ناشی از فشارهای دائمی۲ (RSI) معمول ترین تشخیص پزشکی است که او به عنوان کارشناس جراحات خارجی و توان بخشی در مرکز بهبود ی هنرمندان نیویورک با آن مواجه است. بیماران او اکثرا ٌ ً از التهاب توأم با درد یا درد در دستها و گردن شکایت دارند. او می گوید: «این موارد چند دلیل دارد. آنها جهت ساعتهای متمادی بدون وقفه ساز می نوازند. حالت بدن آنها چه زمان نواختن ساز و چه در حالت معمولی صحیح نیست. به علاوه فشارهای روحی دارند که بر بدن بسیار زیاد تأثیرگذار است. من بیمارانی داشتم که ساعتها قبل از اجرای رسمی آزمایش کرده اند بدون آنکه استآسان کنند.» دکتر رسنتال انجام نرمشهای کششی قبل از نواختن ساز استآسان بعد از بیست تا سی دقیقه آزمایش ممتد را توصیه می نماید . در استآسان نیز نرمشهای کششی دست مثمر ثمر است. او همین طور مصرف دارو را، برای این عوارض، بهبود ی زودگذر می داند. رژیم غذایی مناسب، حالت صحیح نشستن در نواختن ساز انتخاب ساز مرغوب راهکارهای دیگری است که پزشکان بدان معتقدند.

  توصیه های پیشرفته

  مساله زمانی آشکار می شود که بخواهیم به این توصیه ها جامه عمل بپوشانیم. برای مثال هنرجوی پیشرفته به روزی چهار ساعت آزمایش قبل از شروع کلاس نیاز دارد. گیتاریستهای پیشرفته هم که چند روز بیشتر به زمان اجرای پروگرام ندارند در موقعیت آزمایش های جمع و جور قرار دارند. در این شرایط نوازنده می بایست بداند که چطور تست ات جمع و جور پر اضطراب را به تست ی خوشایند و سازنده تبدیل نماید . در واقع می بایست بداند که چه زمانی زمان استآسان است. اولین قانون این است «تا زمانی که درد از بین نرفته است آزمایش را شروع نکنید.» اسکات تننت۳ یکی از گیتاریستهای معروف کلاسیک می گوید: «تا زمانی که احساس نکنم دردهای دستم کاملاً قطع شده دوباره شروع به گیتار زدن نمی کنم. به همین دلیل است که دردهای دستم هیچ زمان به خطر جدی جهت م تبدیل نشده است. حتی اگر دردی احساس نکنم بعد از یک ساعت و اندی آزمایش به همان اندازه استآسان می کنم. چنانچه در تست اتم با مشکلی مواجه شدم که در آن لحظه قادر به حل آن نباشم، تست را قطع می کنم و تا ی که تمرکز فکری به دست نیاورم به تست ادامه نمی دهم. زمانی که گیتار همراهم نیست یا در حال استآسان هستم در فکر خود تست می کنم. گاهی وقتها اوقات روزها می گذرد و من تست نمی کنم. همیشه سعی می کنم بین روزهایی که سخت آزمایش می کنم و روزهایی که اصلاً تست نمی کنم به تعادل برسم. اوقات آزمایش زیاد مدت بدون تمرکز مفید نیست. تست کوتاه مدت، با تمرکز، خوب از آزمایش بلند مدت، بدون تمرکز، است.»

  سیم گیتار

  در سال ۱۹۸۷، جهت ان گُر۴ در حال ارائه رپرتوار پیشرفته بود، ولی آزمایش زیاد ترجمه تعدادی کتاب از زبان آلمانی به انگلیسی منجر به درد تاندون دستهای او شد که سه سال به طول انجامید. هـر روز بیماری او وخیم تر می شد تا جایی که حتی نمی توانست در را باز نماید . پزشکان به او توصیه کردند که مچ دستش را عمل نماید ، اما او قبول نکرد. جهت ان ماساژ بهبود ی، کلاس یوگا، طب سوزنی روان بهبود ی را جایگزین عمل کرد نوع نشستن خود را تغییر داد. بعد از سه ماه دردهای او از بین رفت و دوباره به سراغ ساز محبوب خود گیتار رفت. بعد از مدتی درد مجدداً به سراغ او آمد و شش ماه او را آزار داد. جهت ان می گوید به دلیل اینکه یوگا کار می کرد این بار توانست با درد به راحتی کنار بیاید. او سیمهای گیتار را نیز شل تر کرد که آسیب کمتری به دستهای او وارد شود.

  جهت ان متوجه شد زمان ی کارهایش موفق تر است که گیتارش سیم نرم تری دارد. او ترکیبی از سیمهایی را با سختی مبوسیله و پایین گزینش کرد زیرا معتقد بود سیم خیلی نرم کیفیت صدا را پایین می آورد. جهت ان می گوید: «من جهت خودم برنامـه هـر روز تنظیم کردم؛ قبل از شروع آزمایش یوگا بعد از آن بیست دقیقه تست ات قدرتی دست انجام می دآدم . با تمرکز حواس گیتار می نواختم و ی که امکان داشت از سه سیم به جای پنج سیم استفاده می کردم.»

  Focal Dystonia

  یکی دیگر از گیتاریستها نیز دچار عارضه عجیبی به نام فوکال دایستونیا شد. پژوهشگران هنوز نتوانسته اند دلیل ی برای این عارضه بیابند. چند انگشت بیمار به یک باره از کار می افتد بدون اینکه دردی داشته باشد. او به مراکز بهبود ی مختلف ی مراجعه کرد؛ زیرا این امر باعث می شد که نه فقط چند قرارداد خیلی مهم را از دست بدهد بلکه به شهرت او لطمه وارد شود. او تحت بهبود های مختلف ی قرار گرفت ولی بازبینی نیافت.

  چند سال بعد او دوباره شروع به نواختن ساز کرد، ولی این بار فقط از انگشت شست سبابه دست راست مصرف می کرد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه او چیزهایی در خصوص چگونگی کار گروهی عضلات شنید. تا آن زمان فکر می کرد که فقط عضلات پایین ساعد دست در نوازندگی نقش ایفا می کنند؛ ولی او متوجه شد که عضلات دیگر دست در این امر دخالت دارند. تست او در خیال خود تصور می کرد که عضلاتش از نوک انگشتان تا نقطه ای در پشت شانه های خود جایی که دستها به بدن متصل می شوند در حال حرکت است. بعد از گذشت یک سال انگشت وسط او کاملاً شروع به حرکت کرد و سال دیگر انگشت دوم او. بعد از سه سال تمام انگشتان او به حالت طبیعی باز گشتند. در این مدت او همچنین با پزشکی مشورت کرد که به او پیشنهاد کرد شنا نماید . او می گوید: «گرچه شنا به اصلاح ی مریضی ام کمکی نکرد، اما باعث شد احساس سلامت ی زیادتری بکنم؛ به علاوه بدانم که چگونه بدن کار می نماید و چگونه می توان به تن آرامی دست یافت.»

  ورژن نهایی

  با توجه به پیشنهاد پزشکان و تجربه نوازندگان پیشرفته ، نکات زیر برای پیشگیری از جراحات دست در وقت نوازندگی پیشنهاد می شود:


  ۱) تست نرمش

  ۲) آشامیدن خیلی مایعات

  ۳) خواب کافی

  ۴) داشتن بدنی انعطاف پذیر

  ۵) پرهیز از دخانیات و مشروبات الکلی

  ۶) مدیتیشن و آزمایش ات تنفسی

  ۷) تحقیق کتابهای معتبر گیتار زدن صحیح جهت هنرجویان

  ۸) نرمش گرم کردن دست قبل از شروع تست

  ۹) پوشیدن دستکشهای ویژه طبی جهت افرادی که جریان خون در دستشان به بهتر ی انجام نمی شود.

  ۱۰) قرار دادن دست به مدت دقیقه در آب سرد و سپس دقیقه در آب گرم (آب زیاد سرد و زیاد گرم ضرردار هستند .)

  ۱۱) ماساژ دست با کرم یا لوسیون از نوک انگشتان تا آرنج

  ۱۲) کشیدن دست و انگشتان خم کردن کف دست

  ۱۳) یوگا

  ۱۴) کار هم با نوازندگی مانند تدریس، تنظیم موسیقی آهنگ سازی

  ۱۵) طب سوزنی

 • نظرات() 
 • سه شنبه 31 فروردین 1395  آموزش اف ال استودیو

  زخمهای دست گیتاریستها اکثرا به دلیل گیتار زدن مستمر عدم استآسان بین آزمایش ها است. اگر چه درد بیشتر در ناحیه دست آنها حس می شود، ولی ً دلیل دردها را می بایست در ذهن جست وجو کرد. همان گونه که ترکیب صحیح صدا و سکوت منجر به موسیقی گوش نواز است، ترکیب صحیح استراحت و تست ضروری ه سلامت نوازنده است. در این متن سعی شده برای یاری به نوازندگان از تجربه گیتاریستهای پیشرفته و توصیه پزشکان کارشناس مصرف شود تا به راهکارهایی در این زمینه دست یافت.

  توصیه های پزشکان

  به گفته دکتر رسنتال۱ آسیب ناشی از فشارهای دائمی۲ (RSI) معمول ترین تشخیص پزشکی است که او به عنوان کارشناس جراحات خارجی و توان بخشی در مرکز بهبود ی هنرمندان نیویورک با آن مواجه است. بیماران او اکثرا ٌ ً از التهاب توأم با درد یا درد در دستها گردن شکایت دارند. او می گوید: «این موارد چند دلیل دارد. آنها برای ساعتهای متمادی بدون وقفه ساز می نوازند. حالت بدن آنها چه وقت نواختن ساز چه در حالت معمولی صحیح نیست. به علاوه فشارهای روانی دارند که بر بدن بسیار زیاد تأثیرگذار است. من بیمارانی داشتم که ساعتها قبل از اجرای رسمی آزمایش کرده اند بدون آنکه استآسان کنند.» دکتر رسنتال انجام نرمشهای کششی قبل از نواختن ساز و استآسان بعد از بیست تا سی دقیقه تست ممتد را توصیه می نماید . در استآسان نیز نرمشهای کششی دست مثمر ثمر است. او همین طور مصرف دارو را، برای این عوارض، بهبود ی زودگذر می داند. رژیم غذایی مناسب، حالت صحیح نشستن در نواختن ساز گزینش ساز مرغوب راهکارهای دیگری است که پزشکان بدان معتقدند.

  توصیه های پیشرفته

  مساله زمانی آشکار می شود که بخواهیم به این توصیه ها جامه عمل بپوشانیم. جهت مثال هنرجوی پیشرفته به روزی چهار ساعت تست قبل از شروع کلاس نیاز دارد. گیتاریستهای پیشرفته که چند روز بیشتر به زمان اجرای برنامـه ندارند در موقعیت آزمایش های بصورت فشرده قرار دارند. در این شرایط نوازنده بایستی بداند که چگونه آزمایش ات جمع و جور پر اضطراب را به تست ی خوشایند و سازنده تبدیل نماید . در واقع باید بداند که چه زمانی وقت استآسان است. اولین قانون این است «تا زمانی که درد از بین نرفته است آزمایش را شروع نکنید.» اسکات تننت۳ یکی از گیتاریستهای زیاد دیده شده کلاسیک می گوید: «تا زمانی که حس نکنم دردهای دستم کاملاً قطع شده دوباره شروع به گیتار زدن نمی کنم. به همین دلیل است که دردهای دستم هیچ به خطر جدی برای م تبدیل نشده است. حتی چنانچه دردی حس نکنم بعد از یک ساعت اندی تست به همان اندازه استآسان می کنم. چنانچه در آزمایش اتم با مشکلی مواجه شدم که در آن لحظه قادر به حل آن نباشم، تست را قطع می کنم و تا ی که تمرکز فکری به دست نیاورم به آزمایش ادامه نمی دهم. زمانی که گیتار همراهم نیست یا در حال استآسان هستم در فکر خود آزمایش می کنم. برخی وقتها اوقات روزها می گذرد من تست نمی کنم. همـواره سعی می کنم بین روزهایی که سخت آزمایش می کنم روزهایی که اصلاً آزمایش نمی کنم به تعادل برسم. اوقات آزمایش زیاد مدت بدون تمرکز مفید نیست. آزمایش کوتاه مدت، با تمرکز، خوب از آزمایش بلند مدت، بدون تمرکز، است.»

  سیم گیتار

  در سال ۱۹۸۷، برای ان گُر۴ در حال ارائه رپرتوار پیشرفته خود بود، ولی آزمایش زیاد و ترجمه تعدادی کتاب از زبان آلمانی به انگلیسی منجر به درد تاندون دستهای او شد که سه سال به طول انجامید. روزانه او وخیم تر می شد تا جایی که حتی نمی توانست در را باز نماید . پزشکان به او توصیه کردند که مچ دستش را عمل نماید ، ولی او قبول نکرد. برای ان ماساژ بهبود ی، کلاس یوگا، طب سوزنی روان بهبود ی را جایگزین عمل کرد و نوع نشستن خود را هم تغییر داد. بعد از سه ماه دردهای او از بین رفت دوباره به سراغ ساز محبوب گیتار رفت. بعد از مدتی درد مجدداً به سراغ او آمد شش ماه او را آزار داد. جهت ان می گوید به دلیل اینکه یوگا کار می کرد این بار توانست با درد به راحتی کنار بیاید. او سیمهای گیتار را شل تر کرد که آسیب کمتری به دستهای او وارد شود.

  برای ان متوجه شد ی کارهایش موفق تر است که گیتارش سیم نرم تری دارد. او ترکیبی از سیمهایی را با سختی متوسط پایین گزینش کرد زیرا معتقد بود سیم خیلی نرم کیفیت صدا را پایین می آورد. جهت ان می گوید: «من جهت خودم پروگرام هـر روز تنظیم کردم؛ قبل از شروع تست یوگا بعد از آن بیست دقیقه آزمایش ات قدرتی دست انجام می دآدم . با تمرکز حواس گیتار می نواختم وقتی که امکان داشت از سه سیم به جای پنج سیم استفاده می کردم.»

  Focal Dystonia

  یکی دیگر از گیتاریستها دچار عارضه عجیبی به نام فوکال دایستونیا شد. پژوهشگران هنوز نتوانسته اند دلیل ی برای این عارضه بیابند. چند انگشت بیمار به باره از کار می افتد بدون اینکه دردی داشته باشد. او به مراکز بهبود ی مختلف ی مراجعه کرد؛ زیرا این امر باعث می شد که نه فقط چند قرارداد مهم را از دست بدهد بلکه به شهرت او نیز لطمه وارد شود. او تحت بهبود های مختلف ی قرار گرفت ولی اصلاح نیافت.

  چند سال بعد او دوباره شروع به نواختن ساز کرد، ولی این بار تنها از انگشت شست و سبابه دست راست خود مصرف می کرد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه او چیزهایی در خصوص چگونگی کار گروهی عضلات شنید. تا آن زمان فکر می کرد که فقط عضلات پایین ساعد دست در نوازندگی نقش ایفا می کنند؛ اما او متوجه شد که عضلات دیگر دست نیز در این امر دخالت دارند. زمان تست او در خیال تصور می کرد که عضلاتش از نوک انگشتان تا نقطه ای در پشت شانه های جایی که دستها به بدن متصل می شوند در حال حرکت است. بعد از گذشت سال انگشت وسط او کاملاً شروع به حرکت کرد و سال دیگر انگشت دوم او. بعد از سه سال تمام انگشتان او به حالت طبیعی باز گشتند. در این مدت او همچنین با پزشکی مشورت کرد که به او توصیه کرد شنا نماید . او می گوید: «گرچه شنا به اصلاح ی بیماری ام کمکی نکرد، ولی باعث شد احساس سلامت ی زیادتری بکنم؛ به علاوه بدانم که چگونه بدن کار می نماید و چگونه می توان به تن آرامی دست یافت.»

  نسخه نهایی

  با تذکر به توصیه پزشکان تجربه نوازندگان پیشرفته ، نکات زیر برای پیشگیری از جراحات دست در نوازندگی پیشنهاد می شود:


  ۱) تست و نرمش

  ۲) آشامیدن خیلی مایعات

  ۳) خواب کافی

  ۴) داشتن بدنی انعطاف پذیر

  ۵) پرهیز از دخانیات مشروبات الکلی

  ۶) مدیتیشن و آزمایش ات تنفسی

  ۷) مطالعه کتابهای معتبر گیتار زدن صحیح جهت هنرجویان

  ۸) نرمش گرم کردن دست قبل از شروع آزمایش

  ۹) پوشیدن دستکشهای ویژه طبی جهت افرادی که جریان خون در دستشان به بهتر ی انجام نمی شود.

  ۱۰) قرار دادن دست به مدت یک دقیقه در آب سرد سپس دقیقه در آب گرم (آب بسیار زیاد سرد و زیاد گرم ضرردار هستند .)

  ۱۱) ماساژ دست با کرم یا لوسیون از نوک انگشتان تا آرنج

  ۱۲) کشیدن دست انگشتان و خم کردن کف دست

  ۱۳) یوگا

  ۱۴) کار هم با نوازندگی مانند تدریس، تنظیم آهنگ موسیقی سازی

  ۱۵) طب سوزنی

 • نظرات() 
 • یکشنبه 29 فروردین 1395

  متن آهنگ امید جهان ممنونم

  دانلود موزیک ویدیو

  دانلود آهنگ جدید,دانلود آهنگ,دانلود موزیک ویدیو

  ♪♪♪♪♪♪

  دلوم میلرزه واسه یه لحظه

  نگاه تو برام به همه دنیا می ارزه

  دلوم میریزه یاروم چقدر عزیزه

  اگه یه روز نبینومت دلم مریضه

  ممنونم از خدا که مهرتو گذاشت تو قلبوم

  شدی مرحم دردوم الهی دورت بگردوم

  ممنونم از خودت که دلتو بهم سپردی

  دلمو یهویی بردی دیگه پس نیاوردی

  تو برام مثه یه احساس عجیبی

  تو واسه دردای من عین طبیبی

  وقتی برام ناز می کنی انگار می میرم

  من می میرم وقتی دستاتو می گیرم

  ممنونوم از خدا که مهر تو گذاشت تو قلبوم

  شدی مرحم دردم الهی دورت بگردوم

  ممنونم از خودت که دلتو بهم سپردی

  دلمو یهویی بردی دیگه پس نیاوردی

  دلوم میلرزه واسه یه لحظه

  نگاه تو برام به همه دنیا می ارزه

  دلوم میریزه یاروم چقدر عزیزه

  اگه یه روز نبینومت دلم مریضه

  ممنونم از خدا که مهرتو گذاشت تو قلبوم

  شدی مرحم دردوم الهی دورت بگردوم

  ممنونم از خودت که دلتو بهم سپردی

  دلمو یهویی بردی دیگه پس نیاوردی

  تو برام مثه یه احساس عجیبی

  تو واسه دردای من عین طبیبی

  وقتی برام ناز می کنی انگار می میرم

  من می میرم وقتی دستاتو می گیرم

  ممنونم از خدا که مهرتو گذاشت تو قلبوم

  شدی مرحم دردوم الهی دورت بگردوم

  ممنونم از خودت که دلتو بهم سپردی

  دلمو یهویی بردی دیگه پس نیاوردی

 • نظرات() 
 • یکشنبه 18 بهمن 1394

  هر روز میلیون‌ها بار تلفن در ادارات در همه جهان زنگ می‌زند. آن‌چه بعد از آن رخ می‌دهد ممکن است از ارزش خیلی یا کمتر برخوردار باشد ولی همواره این مورد خیلی مهم می‌باشد. ممکن است ارتباط منحصر به شخص بوده یا بخشی از رشته‌ ارتباط ‌هایی باشد که کم‌کم دیدگاه سازمان یا یک شخص را از آن سوی دیگر تشکیل دهد. هر که این زنگ زدن اتفاق می‌افتد نیاز به توجه و دقت دارد. فردی بایستی به آن جواب دهد آن شخص می بایست مهارت‌های معین ی را به کار گیرد تا که ارتباط و ارتباط، کار خود را بکند و خوب یت آمیز باشد.
  رسیدگی به شکایات


  فروشگاه ساز

  فروشگاه اینترنتی,راه اندازی فروشگاه اینترنتی,فروشگاه ساز

  حتی سازمان‌هایی که به بهترین نحو اداره می‌شوند تعدادی شکایات دریافت می‌کنند. ممکن است تعداد شکایات زیاد نباشند ( كار مدیران بایستی در این مورد صورت گیرد) ولی ی که شکایتی پیش آید ممکن است غیر منتظره بوده هر کسی که اقطعا لا تلفن را بر‌می‌دارد و به شکایت رسیدگی می‌کند می بایست بداند که چگونه این کار را انجام دهد.
  این کار به ویژه به دو دلیل با اهمیت زیاد است. اول این‌که واکنش طبیعی آدم به شکایت ممکن است واقعا امور را بدتر نماید به مفهوممدافعانه ادعا نماید که این کار تقصیر من نیست. چنانچه به چنین رفتار تدافعی برخورد شود، آن‌گاه تضمین پاسخی که ظاهرا مشتری نسبت به آن حساس است مساله و دشوار می‌باشد. ممکن است مستقیما شخصی که به مساله رسیدگی می‌کند مقصر نباشد، مشتریان حتی ممکن است در مورد این که چه فردی مقصر است بی اعتنا باشند فقط بخواهند که مورد هر چه زودتر، اثر گذار تر بدون سر صدا حل و فصل شود.

  هر چیزی که حکایت از شانه خالی کردن باشد یا اشاره به این داشته باشد که در مسیر خطای من نیست، فقط می تواند مساله را سریعا بدتر کرده و شکایت را تشدید نماید. آن گاه می تواند دو شکل را به خود بگیرد: یکی این که چرا چیزی اتفاق افتاده خواستار حل فصل مساله شده و دیگر آن که خواستار دانستن این مساله شود که جهت چه بهتر از این مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

  اقطعا ل بیشتری دارد که شکایات جدی نسبت به شکایات جزئی مورد رسیدگی قرار گیرد ولی حقیقت این است که همه‌ی شکایات با اهمیت زیاد بوده و ارزش دارند. طبق پژوهش گفته می‌شود که چنان‌چه سازمانی کاری را درست انجام ندهد مشتریان ۱۰ بار نسبت به زمانی که تحت تاثیر قرار می‌گیرند تعداد افراد را می‌گویند. پس مورد ارزش دارد فرصتی به شمار می‌رود.

  ما با اطمینان می‌خواهیم از شکایت پیشگیری کنیم ولی چنانچه این شکایات رخ دهند آن‌گاه می بایست به صورت فرصت مثبتی جهت کسب واکنش مشتری تلقی گردند. در واقع اگر مردم فکر کنند که در مورد چیزی خوب كار شده، ممکن است غیر منتظره این است که چگونه آن را بیان کنند آن‌گاه به اقطعا ل قوی مایل خواهند بود که چنانچه زمینه‌های شکایت هرگز پیش نیاید، سفارش مجدد بدهند.
  ارزش شکایات

  برای رسیدگی خوبتر به شکایات بایستی مطالب زیر را در مورد ‌ی آن‌ها درک کنیم:
  ۱. آن‌ها انگیزاننده هستند

  همان‌طور که شرح داده شد مشتریان فقط ناآسان نمی‌شوند بلکه آن‌ها مصمم‌اند که رضایت به دست آورند پس حس ات بالا می‌گیرد. روی رفته، چنانچه عدم تحویل یک قطعه مهم و حیاتی منجر به توقف کامل خط تولید شده باشد آن‌گاه آن‌ها حق دارند که آزرده شوند.

  تقصیر ممکن است متوجه فرآورده‌ها، کار ‌های خدماتی، خط مشی مجموعه و سازمان عملکرد شخصی بوده همچنین عواملی خارج از کنترل مستقیم شما ( ممکن است هواپیمایی به خاطر بدی هوا دچار تاخیر شده باشد) ممکن است دخالت داشته باشد. بعضی از این عوامل را می‌توان پیش‌بینی کرد این‌کار کمک می‌کند که به آن‌ها رسیدگی کنیم. جهت مثال چنانچه مشکلی در تولید، یک اشکال کیفیتی را باعث شود آن‌گاه ما می بایست آماده دریافت تلفن‌هایی در مورد اقلامی باشیم که در روز وقوع مساله ارسال شده‌اند.
  ۲. شکایت‌ها ممکن است همواره قابل توجیه نباشند

  مشتری ممکن است غلط کرده باشد، پس همواره نبایستی بلافاصله تقصیر را پذیرفت.
  ۳. شکایت‌ها منبعی است از اطلاعات

  این مورد ممکن است اطلاعات مهاست که به ما هشدار نماید انتظار شکایات بیشتر را داشته باشیم یا به ما کمک نماید که از آن‌ها پیشگیری کنیم یا صرفا بازخورد یا واکنش را در مورد احساس مشتری به دست دهد، داشتن فرم اختصاصی جهت مستند کردن شکایت‌ها، مفید مفید است. این مساله مفید مفید است چون که تضمین می‌کند که هیچ اطلاعات مفید ی گم نمی‌شود ( ولی مجوز ندهید که چنین فرم‌هایی وسیله‌ای جهت مقصر اعلام کردن تلقی گردد زیرا این کار مانع در کاربر د آن‌ها خواهد شد) چنین فرمی باید مطابق با هر سازمانی تنظیم گردد.
  همدردی کردن

  می بایست کاری بکنید که مردم حس کنند شما علاقه‌مندید که آن‌ها بایستی این مکالمه را د اشته باشند این‌که نظر آن‌ها را درک کرده و حقیقتا می‌توانید خود را به جای آن‌ها بگذارید. صداقت داخلی همواره آشکار خواهد شد و به همین دلیل بایستی توجه واقعی به موضوع کنید. نشان دهید که جر و بحثی نخواهد بود، نشان دهید که حرف شاکی را قطع نکرده حداقل از وضع روحی او با عبارت ‌ی متاسفم که این جوری احساس می‌کنید پوزش می‌طلبید.

  در نظر گرفتن تلفن به عنوان یک وقفه مزاحمت خیلی آسان است. تلفن کردن بدون ارزیابی ، تنها تلفن‌های دیگری را در بر خواهد داشت. با فرض وجود فکر و به کارگیری مهارت‌های درست، تلفن می‌تواند یک سرمایه واقعی به شمار آید، وسیله‌ای که به طور روزانه و مرتب و مکرر کار می‌کند تا تاثیر مثبتی را بر جای گذارد.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 7 دی 1394

  تصمیم به راه اندازی فروشگاه اینترنتی گرفته اید . ممکن است چند روز پیش در این مورد شنیده اید و می خواهید ببینید فروشگاه اینترنتی چیست ؟ ممکن است چند روزی است که در این باره مشغول به تحقیق و ارزیابی هستید . با افرادی مشورت کرده اید راه اندازی فروشگاه اینترنتی. و ممکن است به عنوان مساله کشف نشده فقط به دنبال درک چنین کسب کاری هستید .و حتی ممکن است پیشرفته هستید که به دنبادلشیوه های ی هستید .

  طراحی فروشگاه اینترنتی
  اما همین الان پرسشها ی ذهن شما را به خود مشغول ساخته درست آنها را درک نمی بکنید . من چون یک مشاور هستم تلفن های افراد مختلف از سر تا سر کشور را در این مورد شنیده ام کم بیش می دانم پرسشها ی که در ذهن شما می گذرد چیست .باید بگویم که این برای اولین بار است که قصد دارم جواب این پرسشها را صادقانه بگویم . همواره از گفتن آنها به دیگران خودداری کرده ام . ولی قصد دارم در اینجا مکتوب تمام آن ها را به شما بگویم . رازهایی بسیار شگرف که ممکن است خلاف میل بسیاری از دست اندرکاران این شغل باشد که اینگونه آنها را در معرض دید دیگران قرار دهم . چنانچه این مطالب را به دقت بخوانید و ارزیابی بکنید ، می توانم به شما قول بدهم که ضرر نخواهید کرد به اقطعا ل قوی سود خواهید کرد .

  پرسشها معمولی که در این باره پرسیده می شود

  نرخ راه اندازی اولیه اش چقدر است ؟
  باید هزینه ای برای طراحی راه اندازی وب سایت پرداخت کنم ؟
  نمی دانم نقطه شروع برای راه اندازی فروشگاه اینترنتی چست ؟
  فروشگاه اینترنتی مجوز می خواهد ؟
  در آمد تقریبی این شغل چقدر است ؟
  چطور می شود یک سایت فروشگاه اینترنتی داشت ؟
  چگونه باید محصولات ارسال شوند و به دست مشتری برسند ؟
  چه محصول یا چه خدماتی را باید در اینترنت برای فروش بگذارم ؟
  چگونه مشتری سفارش می دهد ؟
  چگونه من اطلاعات مشتری را می بینیم؟
  آیا مشتری باید در لحظه خرید نرخ را بدهد ؟ چگونه به من اعتماد خواهد کرد ؟
  امکان ارسال سفارش از طریق اداره پست وجود دارد ؟
  کالایی که من برای فروش در نظر گرفته ام کالای ویِژگزینشه است که با تمام کالاهایی که در اینترنت دیده ام مفرق است چطور باید دست به فروش آن در اینترنت بزنم و چگونه آن محصول یا خدمات را به دست مشتری برسانم ؟
  می توانم این شغل را به عنوان شغل دومم مصرف کنم ؟
  برای این کار باید افرادی را استخـدام کنم ؟
  چنانچه در این کار افردای وجود دارند که سالها کار کرده اند ! پس چه جایی چه در آمدی برای من وجود دارد ؟ در بین هزاران هزار وب سایت چه ی وجود دارد که مشتری از وب سایت من خدمات یا محصولات مورد نظر را خرید نماید ؟  در ادامه باید به شما خبرهای بهتر ی بدهم اما خبرهای بدی در راه است . ولی خبرهای بهتر آن بسیار بیشتر و شوق انگیز تر است و ممکن است کامل خبرهای بد را فراموش بکنید . در ابتدا به سراغ های بهتر می روم تا بتوانم انگیزه کافی را داخل شما ایجاد کنم .

  تعرفه راه اندازی

  تعرفه راه اندازیمی خواهم تعرفه راه اندازی دقیق این شغل را به شما بگویم . تمام ی ما کسب و کارهای مختلف ی را دیده ایم که بعضی از آنها به شکوفایی های بسیار قابل توجه ی می رسند و گاه گاهی از آنها با شکست روبرو می شوند . تمام ما مجموعه هایی را دیده ایم که با سرمایه کلان شروع به کار می کنند در ادامه شکست می خورند گاه شرکـت هایی را دیده ایم که با هزینه اندک شروع به کار می کنند به بزرگترین شرکت ها تبدیل می شوند. ممکن است شما مثال قدیمی هرچقدر که پول بدهی آش خواهی خورد را شنیده اید . ممکن است منظور من را فهمیده باشید . من می خواهم بگویم که سطوح مختلف ی وجود دارد . هرکس بسته به شرایط خود تصمیم خواهد گرفت . اگر کسی دارای سرمایه ی مناسبی است . با فکر هزینه به موقع و کار صحیح جواب بهتری خواهد گرفت . ولی خبر خوب این است که برای افرادی که سرمایه ای برای شروع هم ندارند این کار می تواند برای آن ها هم در آمد زا باشد .

  در حالت اولیه شما می توانید با صرف صفر تومان کسب کار اینترنتی را شروع کنید . اصلا نگران نباشید تمام ترفند ها و روش ها را به شما خواهم گفت.

  در حالت ثانویه که کمی خوبتر است ، شما می توانید با هزینه ای کمتر از یک میلیون تومان بسیار بهتر شروع به کار بکنید ، به هر حال پیشنهاد منشیوه دوم است . نحوه دومروش بهتری است.
  اما من به شما قول خواهم داد که هر دوآموزش را به شما آموزش دهم .

  این تعرفه ها کمترین هزینه های ممکن بابت راه اندازی یک وب وب سایت فروشگاه ساز مناسب یک قرارداد با اداره پست است .


  شروع راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی

  شروع راه اندازی

  نقطه شروع اینجاست که شما :


  تصمیم به راه اندازی این شغل بگیرید.
  چه کالا یا خدماتی را برای فروش دارید ؟ یا اصلا کالای خاصی برای فروش انتخاب نکرده اید ؟
  راه اندازی وب سایت شروع محتوا دادن به وب سایت و راه اندازی آن .
  جذب مشتریان افرادی که به دنبال کالا یا خدمات شما می باشند .


  اما در مورد 2 باید بگویم که اگر کالای خاصی انتخاب کرده اید این کالا باید خصوصیات ی خاصی داشته باشد یا برای انجام پروسه خرید تا دریافت آن بوسیله مشتری باید برای هر وهله شیوه خاصی را به کار گیرید .

  کالا و خدمات قابل فروش در اینترنت

  کالای شما هر چیزی می تواند باشد ( پوشاک ، خوراک ، خدمات وسایل دیجیتال ، گشت های گردشگری فروش کارت های اعتباری ، حیوانات ، پرنده و .... خودورو) ،
  می دانم تعجب کرده اید اما تمام اینها باروش خاصی به فروش می رسند و به دست مشتری می رسند . شما باید فرایند فروش تحویل کالا به مشتری بسته به خدمات انتخاب ، طراحی مدیریت بکنید . به عنوان مثال چند نمونه فروش خدمات و کالا را برای شما مثال خواهم زد ولی قبل از آن نیاز است انواع آموزش های پرداخت تعرفه یا خدمات شما را توسط مشتری به شما بگویم .

  پرداخت آنلاین

  پرداخت آنلاین به این معنا است که مشتری از قبل از تحویل کالا یا خدمات نرخ آن را به صورت آنلاین از طریق کارت های عضو شتاب پرداخت نماید . در این نحوه مشکلات ی وجود دارد که حاوی :

  عدم اعتماد مشتریان پرداخت پیش از تحویل
  عدم وجود سیـستم پرداخت آنلاین در بسیاری از وب وبسایت ها

  محاسن :

  مقرون به صرفه بودن و گردش سریعتر پول در کمپانی یا سازمان شما
  بریدن دست های دیگر ( پست شرکـت های خرید پستی ... )

  روش خرید پستی

  روش خرید پستی روشی است که شما در طی آن قرار دادی با اداره پست می بندید . ابتدا اداره پست موظف است که ماموری را جهت جمع آوری مرسوله ها به محل فروشگاه شما ( منزل ، دفتر تجاری مغازه ... ) بفرستد تا مرسوله های شما را دریافت نماید پس آن ها را به درب منزل مشتری شما در هر شهر یا استانی که باشد برساند و بعد از تحویل به مشتری نرخ آن را دریافت به حساب شما واریز نماید .

  محاسن نحوه خرید پستی:

  اعتماد مشتری مشتری از پرداخت هزینه دیگر استرس نخواهد داشت و نیازی به اعتماد به فروشنده نیست ، جهت چه که مشتری بعد از تکمیل فرم سفارش منتظر خواهد ماند تا کالای مورد نظر به دستش برسد دیگر تعرفه ای را زودتر از تحویل نخواهد پرداخت . بعد از رسیدن مرسوله به دست مشتری مامور اداره پست تعرفه را از مشتری دریافت خواه کرد.

  پیشگیری از درگیر شدن با مشتری ، مسایل حسابداری نیاز به مراجعت به اداره پست یا ارسال با پیک.


  معایبروش خرید پستی :

  درگیر شدن با مجموعه های وابسته پرداخت درصد از فروش بین تا پنج درصد .


  وجود سفارشات برگشتی که بزرگترین عیبشیوه خرید پستی است . به این مفهوم که فروشنده سفارش مشتری خود را بسته بندی و تحویل مامور پست می دهد . اداره پست بسته را به آدرس مورد نظر می برد اما به دلایل مختلف از عبارت : تحویل نگرفتن مشتری همراه نداشتن پول در موقع تحویل به مشتری ادعای مشتری که سفارش نداده است مزاحت ... سفارش برگشت می خورد هزینه ارسال این سفارش از فروشنده کسر خواهد شد . این بزرگترین ایراد وارد بهشیوه خرید پستی است .  همان گونه که قبلا اشاره شد . فروشنده باید کل فرآیند پرداخت نرخ و تحویل کالا یا خدمات طراحی و مدیریت نماید . برای این که شما با این مفهوم آشنا شوید . چند مثال زیرا را بخوانید.


  یک وب وبسایت فروش کارت شارژ اپراتور های مختلف موبایل :


  در وهله اول مشتری وارد وبسایت شما می شود . نوع کارت شارژ را گزینش می نماید ( ایرانسل همراه اول ، و .. ) پس قیمت آن را انتخاب می نماید . وب سایت ایمیل شماره تلفن مشتری را گرفته بعد از پرداخت تعرفه کارت شارژ ، شماره رمز را به ایمیل و تلفن همراه مشتری ارسال می نماید .  یک فروشگاه عینک آفتابی :

  ابتدا مشتری وارد وبسایت می شود . مد های مختلف را با عکس های آنها مشاهده می نماید وفرم خرید را پر می نماید نهایتا در وهله انتها وب سایت فرمی به مشتری نمایش می دهد که می تواند یکی ازروش های خرید را گزینش نماید .

  1 - خرید پستی : یعنی تکمیل سفارش گرفتن آدرس شماره تلفن از مشتری و ارسال و دریافت درب منزل و پرداخت توسط مشتری .

  2- پرداخت آنلاین : پرداخت بوسیله کارت های عضو شتاب ارسال توسط فروشنده .

  یک فروشگاه کالای دیجیتال :


  فرض بکنید یک مشتری به سایتی وارد می شود آیا عقلانی است که یک تلویزیون ال ای دی 42 اینچ سفارش دهد از طریقروش خرید پستی کالای را دریافت نماید ؟ حال به این فکر بکنید که این تلویزیون با این اندازه و قیمت به درب منزل مشتری برود مشتری اعلام پشیمانی از خرید نماید ؟ پس این تلویزیون برگشت بخورد احیانا در راه کمی آسیب ببیند ؟ کمی به این مساله فکر بکنید .

  آری کمی خنده دار به نظر می رسد پس راهکار چیست ؟

  راهکار اول این است که شما یک وب سایت معتبر هستید که مشتریان کامل شما را می شناسند به شما اعتماد کافی دارند و حاضرند هزینه را پیشاپیش هرچه که باشد پرداخت می کنند اما ممکن است آنقدرها اعتبار نداشته باشید . پس چه باید بکنید ؟

  به عنوان مثال روشی را به شما معرفی خواهم کرد اینروش به این ترتیب است که شما ابتدا به مشتری اعلام خواهید داشت که ابتدا باید یا کل نرخ یا ده درصد از هزینه را پرداخت نماید و پس بقیه تعرفه را در موقع تحویل پرداخت خواهید کرد . به این گونه می توایند بسیاری از مسائل را پیشگیری بکنید .

  فروش خودرو :


  یک کمپانی عرضه کننده خودرو را در نظر بگیرید. این شرکـت می تواند همه فرآیند خرید را از طریق اینترنت با مشتری دنبال نماید ؟ قطعا خیر. وب سایت هایی با کالاهای این چنینی می توانند برای معرفی کالاها به مشتریان از اینترنت مصرف کنند و حتی مراحل اولیه ثبت نام به صورت اینترنتی باشد. در واقع اینترنت برای این گونه وب سایت ها مکانی است برای معرفی کالاها مراحل غیر حضوری ثبت نام ولی باز شرایط زیرساختی که اکنون وجود دارد نمی تواند همه مراحل غیر حضوری باشد .

  مجوز برای راه اندازی فروشگاه


  شما برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی در حال حاضر به مجوزی نیاز ندارید . بیش از 96 درصد فروشگاه هایی که شروع به کار کرده اند گاهی از آنها حتی در آمد سرسام آوری دارند مجوزی ندارند . در حال حاضر فقط علت ی که مجوز برای راه اندازی فروشگاه اینترنتیوجود دارد مجوز نماد اعتماد ملی است که می توانید آن را از وزارت صنعت معدن بگیرید .

  ممکن است فکر بکنید که کار سختی باشد در حالی که اینطور نیست گرفتن نماد اعتماد الکترونیک فرآیند بسیار آسان است که به صورت آنلاین انجام می شود حتی اگر دانشجو هستند که در منزل پدر که آن اجاره ای است قصد گرفتن این نماد را دارید این عمل قابل انجام است خیلی نگران نباشید . برای دریافت این نماد فقط کافی است به سایت enamad.ir مراجعه بکنید و مراحل آن را طی بکنید . اما این نماد با تعداد ستاره های مختلف وجود دارد. که اگر نماد دو ستاره بخواهید کمی دشوار تر از نماد تک ستاره است .  درآمد تقریبی این شغل چقدر است ؟

  یعنی اگر شما فروشگاه اینترنتی ایجاد بکنید و شروع به کار بکنید چقدر در آمد خواهید داشت ؟ جواب من به شما بسیار واضح و روشن است .

  قبل از آن که در مورد در آمد با شما سخن بگویم .به چند نکته توجه فرمایید . هیچ کاری در جهان وجود ندارد که زحمتی نبرد و هر چه آدم بیشتر تلاش نماید قطعا جواب بیشتری می گیرد . و مساله دیگری وجود دارد که هرکس به اندازه تعرفه ای که می نماید جواب می گیرد.

  تا کنون که در این شغل هستم افراد بسیار بسیاری را دیده ام که به سمت این شغل می آیند. باید بگویم که متاسفانه تعداد بسیاری در حدود 50 در صد از افرادی که به سمت این شغل می آیند با ناراحتی از این شغل به بیرون می روند . آنها به محض جواب نگرفتن در روزهای آغازین این کار را رها کرده یک شکست به شکست های اضافه می کنند . ولی بسیاری هم شکست ها را تحمل می کنند و به سود دهی های کلانی می رسند که در فکر شما نمی گنجد.

  باید بگویم که در آمد این شغل بسیار متغیر است هر چه از آن انتظار داشته باشید به شما جواب می دهد . ممکن است دانشجویی باشید اندازه نرخ های دانشجویی از آن انتظار داشته باشید . ممکن است به عنوان شغل دوم از آن استفاده بکنید و انتظار در آمدی علاوه بر سازمان انتظار داشته باشید. ممکن است شغل اصلی شما باشد انتظاری بسیار بیشتر داشته باشید که تمام هزینه های زندگی شما را تامین نماید . در پله بعدی که من به شما پیشنهاد می دهم این است که انتظار بی نهایت از این شغل را داشته باشید جهت چه که من در طول مدت کاری خودم افرادی را دیده ام که به سودهای بسیار کلانی رسیده اند .

  چکیده حرف هایم را اینگونه به شما خواهم گفت که : در آمد این شغل بسیار مناسب است درصد سود دهی آن از بسیاری شغل های دیگر بالاتر است و تنها باید کار تلاش شبانه روزی کرد تا به هدف خود نایل شوید .  چطور می شود وبسایت فروشگاه اینترنتی داشت


  راه اندازی وب وب سایت فروشگاه اینترنتی


  شما حتی با استفاده از یک وبلاگ هم می توانید این شغل را شروع کنید . اما چنانچه نرخ اندکی بکنید و یک فروشگاه ساز متناسب با کار را انتخاب بکنید قطعا بهترین نتیجه ها را خواید گرفت .فروشگاه ساز های بسیاری در فضای اینترنت وجود دارد که یک نمونه از آن همین فروشگاه ساز پروفی است که از صفحه اصلی می توایند اطلاعات آن را ببیند آن را تهیه بکنید .
  چه دلیل ی وجود دارد که افراد از وبسایت من خرید کنند در حالی که مجموعه هایی با سایت های بهتری وجود دارند ؟


  جواب این است که شما برای خود یک فرد کاملا جدا با ذهن جدا در آمد جداگانه هستید . ممکن است شما در وبسایت کوچک در آمدی داشته باشید که چنانچه درصد سود دهی آن را محاسبه کنند از شرکـت های بزرگ بیشتر است . می دانم می خواهید بپرسید که چکار باید کرد ؟

  نکات کلیدی را برای شما می نویسم

  1 - کالای ویِژگزینشه بفروش برسانید : این به این مفهوم است که کالاهایی را انتخاب بکنید که هر شخص در خیابان و یا بازار عادی نمی تواند پیدا نماید . به عنوان مثال محصول ویِژگزینشه که در مهمانی چند روز پیش یا گشت گذار با دوست ها تان آن را دیده اید و از دیدن آن حیرت زده شده اید . هر چه این کالا بازار ها کمتر باشد خوبتر است .

  2- با اعداد و رقم ها اسامی بازی کنید : این بدان مفهوم است که شما باید باروش ها و تکنیک هایی که در مورد آنها بعدا حرف خواهم کرد . یعنی یک محصول ویِژگزینشه را با قیمتی مفرق در اینترنت قرار دهید

  3- بهترین بودن در یکی ازروش های فروش ( تبلیغات ارسال هرزنامه بالاتر بودن در نتایج جستجو ، .... )

  که آنها را کاملا برا شما توضیح خواهم داد .

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 21 آبان 1394

  محققان در یک پژوهش جدید کشف کرده ‌ اند که عصاره چای سبز ممکن است بتواند در اصلاح سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ اثر گذار باشد.
  به نقل از سرویس بهداشت اصلاح ایسنا، محققان مرکز تخصصی و پزشکی مایوکلینیک در آمریکا در این تحقیق خاطرنشان کردند که مصرف از نوعی ماده شیمیایی موسوم به " epigallocatechin gallate " با نام اختصاری " EGCG " که ترکیب اصلی موجود در چای سبز است، می ‌تواند تعداد سلول‌ های سرطان خون را در بیماران كم شدن دهد.
  نتایج مطالعات آزمایش بعضی در وهله اول تست ات کلینیکی روی این ترکیب امیدوارکننده بوده است.
  دکتر تایت شانافلت کارشناس خون در مرکز تخصصی مایوکلینیک که نویسنده اصلی این پژوهش است، تشریح کرد: هرچند نتایج قطعی در مورد تاثیر EGCG تا انتها وهله سوم تست ات معین خواهد شد ولی تهم اکنون تاثیرات مثبت و اعجاب آور این ترکیب در اکثر بیماران مبتلا به سرطان خون مزمن مشاهده شده می ‌تواند برای کاهش روند افزایش بیماری مفید باشد.

  به نقل از وب سایت مرکز پزشکی مایوکلینک، این پژوهشگران تاکید کردند که EGCG نباید به عنوان ماده شیمی اصلاح ی در نظر گرفته شود.عصاره چای سبز ممکن است بتواند در اصلاح سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ اثر گذار باشد.عصاره چای سبز

  بر طبق این گزارش، سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ یا CLL سرطانی‌ با افزایش بسیار آهسته‌ مربوط‌ به‌ اعضای‌ خونساز در افراد سالمند است‌ که در مردان‌ بالای‌ 50 سال‌ شیوع بیشتری دارد. این‌ مریضی ‌ اکثرا ‌ طی‌ انجام آزمایش ‌ خون‌ معمولی انجام‌ شده‌ برای‌بقیه بیماری ‌ها به ‌طور اتفاقی‌ شناسایی می ‌شود.  خیرید چای سبز


  به گفته متخصصان، علایم‌ شایع‌ در مراحل‌ ابتدایی بیماری ‌ که به‌ تدریج‌ ظهور می‌ کنند حاوی خستگی‌ و ضعف‌ عمومی، کم‌ خونی‌ خفیف‌ تا مبوسیله ، گره‌ های‌ لنفاوی‌ بزرگ‌ شده‌ و سفت، کاهش‌ وزن‌ بدون‌ علل‌ معمول‌، بزرگی‌ طحال‌ کبد ‌، حساس‌ شدن‌ نسبت‌ به‌ عفو نت‌ ها بعضی همراه با گره‌ های‌ پوستی‌ است. ولی در مراحل‌ پیشرفته و تشخیص دیر این علائم جمله از ناتوانی‌ در مواجهه ‌ با عفو نت‌ های‌ باکتریایی‌، ویروسی‌ یا قارچی‌ ضعف‌ ناتوان ‌کننده است. علل ظهور مریضی نامعین ‌ است.
  ارزیابی ‌ های‌ تشخیصی‌ نشان‌ دهنده‌ تکثیر لنفوسیت‌ ها یعنی نوعی‌ از گلبول‌ های سفید خون‌ است. بر خلاف‌ بعضی‌ انواع ‌ سرطان خون‌، به نظر نمی ‌رسد که ارتباط ‌ بیش‌ از میزان با اشعه‌ علت ‌ زمینه ‌سازی‌ برای‌ سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ باشد.
  نتایج این یافته در نشست سالانه انجمن آنکولوژی بالینی آمریکا ارائه شده است.


  فوائد برگ بامبو برای سلامت ی

  لیستی که در ادامه آمده است برخی از فوائد سلامت ی بامبو را برمی شمارد:
  بامبو برای اصلاح اختلالات معده:

  گفته می شود که برگ های بامبو به کشیدگی طبیعی ماهیچه های معده پیشرفت و اصلاح کار معده یاری می نماید . به همین دلیل برگ های بامبو برای اصلاح سوءهاضمه و دیگر مسائل گوارشی مفید است. علاوه بر این، ویژگی آنتی اسپاسمودیک (ضد انقباض و تشیج) بامبو می تواند به تسکین اسپاسم ها و انقباضات روده معده کمک کند به سبب آن اسهال را هم اصلاح نماید.

  بامبو برای اصلاح اختلالات مربوط به قاعدگی:

  ویژگی قاعدگی آوری بامبو می تواند به اصلاح تنظیم زمان عادت ماهیانه کمک کند. در نتیجه بامبو ممکن است به اصلاح دوره های نامنظم قاعدگی کمک کند.

  دم کرده بامبو

  بامبو برای اصلاح اختلالات ریوی:

  ویژگی آنتی اسپاسمودیک برگ های بامبو می تواند به اصلاح انقباضات لوله ی تنفسی کمک کند. به همین دلیل این گیاه برای بیماران مبتلا به آسم مفید است. بامبو انقباضات مربوط به نایژه ها همین طور تنگی تنفس را اصلاح می نماید .

  بامبو برای اصلاح کرم های روده ای:

  این باور وجود دارد که ویژگی میکروب کشی بامبو می تواند به کشتن کرم ها انگل های روده کمک کند. جوشانده ی برگ بامبو برای تخلیه ی انگل ها کرم ها مفید است.

  بامبو برای اصلاح زخم ها:

  بامبو می تواند به پاک کردن و التیام بخشیدن زخم ها به وسیله ی تقویت سیستم گردش خون کمک کند. به همین دلیل برای اصلاح زخم ها مفید است.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 21 آبان 1394

  محققان در یک پژوهش نو کشف کرده ‌ اند که عصاره چای سبز ممکن است بتواند در اصلاح سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ تاثیر گذار باشد.
  به نقل از سرویس بهداشت اصلاح ایسنا، محققان مرکز تخصصی پزشکی مایوکلینیک در آمریکا در این تحقیق خاطرنشان کردند که مصرف از نوعی ماده شیمیایی موسوم به " epigallocatechin gallate " با نام اختصاری " EGCG " که ترکیب اصلی موجود در چای سبز است، می ‌تواند تعداد سلول‌ های سرطان خون را در بیماران كم شدن دهد.
  نتایج مطالعات آزمایش برخی در وهله اول آزمایش ات کلینیکی روی این ترکیب امیدوارکننده بوده است.
  دکتر تایت شانافلت کارشناس خون در مرکز تخصصی مایوکلینیک که نویسنده اصلی این پژوهش است، تشریح کرد: هرچند نتایج قطعی در مورد اثر EGCG تا انتها وهله سوم آزمایش ات معین خواهد شد اما تهم اکنون تاثیرات مثبت اعجاب آور این ترکیب در اکثر بیماران مبتلا به سرطان خون مزمن مشاهده شده می ‌تواند برای كم شدن روند افزایش مفید باشد.

  به گزارش وبسایت مرکز پزشکی مایوکلینک، این پژوهشگران اصرار کردند که EGCG نباید به عنوان یک ماده شیمی اصلاح ی در نظر گرفته شود.عصاره چای سبز ممکن است بتواند در اصلاح سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ تاثیر گذار باشد.عصاره چای سبز

  بر طبق این گزارش، سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ یا CLL سرطانی‌ با افزایش بسیار آهسته‌ مربوط‌ به‌ اعضای‌ خونساز در افراد سالمند است‌ که در مردان‌ بالای‌ 50 سال‌ شیوع دارد. این‌ بیماری ‌ ‌ طی‌ انجام آزمایش ‌ خون‌ معمولی انجام‌ شده‌ برای‌بقیه بیماری ‌ها به ‌طور اتفاقی‌ شناسایی می ‌شود.  لوکس شاپ


  به گفته متخصصان، علایم‌ شایع‌ در مراحل‌ ابتدایی بیماری ‌ که به‌ تدریج‌ ظهور می‌ کنند حاوی خستگی‌ ضعف‌ عمومی، کم‌ خونی‌ خفیف‌ تا مبوسیله ، گره‌ های‌ لنفاوی‌ بزرگ‌ شده‌ سفت، کاهش‌ وزن‌ بدون‌ علل‌ معمول‌، بزرگی‌ طحال‌ و کبد ‌، حساس‌ شدن‌ نسبت‌ به‌ عفو نت‌ ها برخی همراه با گره‌ های‌ پوستی‌ است. ولی در مراحل‌ پیشرفته تشخیص دیروقت این علائم جمله از ناتوانی‌ در مواجهه ‌ با عفو نت‌ های‌ باکتریایی‌، ویروسی‌ یا قارچی‌ ضعف‌ ناتوان ‌کننده است. علل ظهور بیماری نامعین ‌ است.
  ارزیابی ‌ های‌ تشخیصی‌ نشان‌ دهنده‌ تکثیر لنفوسیت‌ ها یعنی نوعی‌ از گلبول‌ های سفید خون‌ است. بر خلاف‌ بعضی‌ انواع ‌ سرطان خون‌، به نظر نمی ‌رسد که ارتباط ‌ بیش‌ از میزان با اشعه‌ علت ‌ زمینه ‌سازی‌ برای‌ سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ باشد.
  نتایج این یافته در نشست سالانه انجمن آنکولوژی بالینی آمریکا ارائه شده است.


  فوائد برگ بامبو برای سلامت ی

  لیستی که در ادامه آمده است گاهی از فوائد سلامت ی بامبو را برمی شمارد:
  بامبو برای اصلاح اختلالات معده:

  گفته می شود که برگ های بامبو به کشیدگی طبیعی ماهیچه های معده و پیشرفت اصلاح کار معده کمک می نماید . به همین دلیل برگ های بامبو برای اصلاح سوءهاضمه دیگر مسائل گوارشی مفید است. علاوه بر این، ویژگی آنتی اسپاسمودیک (ضد انقباض و تشیج) بامبو می تواند به تسکین اسپاسم ها انقباضات روده معده یاری کند و به سبب آن اسهال را نیز اصلاح نماید.

  بامبو برای اصلاح اختلالات مربوط به قاعدگی:

  ویژگی قاعدگی آوری بامبو می تواند به اصلاح و تنظیم زمان عادت ماهیانه کمک کند. در نتیجه بامبو ممکن است به اصلاح دوره های نامنظم قاعدگی یاری کند.

  دم کرده بامبو

  بامبو برای اصلاح اختلالات ریوی:

  ویژگی آنتی اسپاسمودیک برگ های بامبو می تواند به اصلاح انقباضات لوله ی تنفسی یاری کند. به همین دلیل این گیاه برای بیماران مبتلا به آسم مفید است. بامبو انقباضات مربوط به نایژه ها و همین طور تنگی تنفس را اصلاح می نماید .

  بامبو برای اصلاح کرم های روده ای:

  این باور وجود دارد که ویژگی میکروب کشی بامبو می تواند به کشتن کرم ها انگل های روده یاری کند. جوشانده ی برگ بامبو برای تخلیه ی انگل ها و کرم ها مفید است.

  بامبو برای اصلاح زخم ها:

  بامبو می تواند به پاک کردن و التیام بخشیدن زخم ها به وسیله ی تقویت سیـستم گردش خون کمک کند. به همین دلیل برای اصلاح زخم ها مفید است.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 21 آبان 1394

  محققان در پژوهش کشف کرده ‌ اند که عصاره چای سبز ممکن است بتواند در اصلاح سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ اثر گذار باشد.
  به نقل از سرویس بهداشت و اصلاح ایسنا، محققان مرکز تخصصی و پزشکی مایوکلینیک در آمریکا در این تحقیق خاطرنشان کردند که استفاده از نوعی ماده شیمیایی موسوم به " epigallocatechin gallate " با نام اختصاری " EGCG " که ترکیب اصلی موجود در چای سبز است، می ‌تواند تعداد سلول‌ های سرطان خون را در بیماران کاهش دهد.
  نتایج مطالعات تست گاهی در وهله اول تست ات کلینیکی روی این ترکیب امیدوارکننده بوده است.
  دکتر تایت شانافلت کارشناس خون در مرکز تخصصی مایوکلینیک که نویسنده اصلی این پژوهش است، تشریح کرد: هرچند نتایج قطعی در مورد تاثیر EGCG تا انتها وهله سوم تست ات معین خواهد شد اما تهم اکنون تاثیرات مثبت و اعجاب آور این ترکیب در اکثر بیماران مبتلا به سرطان خون مزمن مشاهده شده و می ‌تواند برای کاهش روند افزایش بیماری مفید باشد.

  به گزارش وبسایت مرکز پزشکی مایوکلینک، این پژوهشگران اصرار کردند که EGCG نباید به عنوان یک ماده شیمی اصلاح ی در نظر گرفته شود.عصاره چای سبز ممکن است بتواند در اصلاح سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ تاثیر گذار باشد.عصاره چای سبز

  بر طبق این گزارش، سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ یا CLL سرطانی‌ با افزایش بسیار آهسته‌ مربوط‌ به‌ اعضای‌ خونساز در افراد سالمند است‌ که در مردان‌ بالای‌ 50 سال‌ شیوع دارد. این‌ ‌ ‌ طی‌ انجام آزمایش ‌ خون‌ معمولی انجام‌ شده‌ برای‌بقیه ‌ها به ‌طور اتفاقی‌ شناسایی می ‌شود.  چای سبز تیما


  به گفته متخصصان، علایم‌ شایع‌ در مراحل‌ ابتدایی بیماری ‌ که به‌ تدریج‌ ظهور می‌ کنند حاوی خستگی‌ ضعف‌ عمومی، کم‌ خونی‌ خفیف‌ تا متوسط ، گره‌ های‌ لنفاوی‌ بزرگ‌ شده‌ سفت، کاهش‌ وزن‌ بدون‌ علل‌ معمول‌، بزرگی‌ طحال‌ کبد ‌، حساس‌ شدن‌ نسبت‌ به‌ عفو نت‌ ها گاهی همراه با گره‌ های‌ پوستی‌ است. اما در مراحل‌ پیشرفته تشخیص دیرزمان این علائم جمله از ناتوانی‌ در مواجهه ‌ با عفو نت‌ های‌ باکتریایی‌، ویروسی‌ یا قارچی‌ ضعف‌ ناتوان ‌کننده است. علل ظهور مریضی نامعین ‌ است.
  ارزیابی ‌ های‌ تشخیصی‌ نشان‌ دهنده‌ تکثیر لنفوسیت‌ ها یعنی نوعی‌ از گلبول‌ های سفید خون‌ است. بر خلاف‌ بعضی‌ انواع ‌ سرطان خون‌، به نظر نمی ‌رسد که ارتباط ‌ بیش‌ از میزان با اشعه‌ علت ‌ زمینه ‌سازی‌ برای‌ سرطان خون لنفوسیتی‌ مزمن‌ باشد.
  نتایج این یافته در نشست سالانه انجمن آنکولوژی بالینی آمریکا ارائه شده است.


  فوائد برگ بامبو برای سلامت ی

  لیستی که در ادامه آمده است برخی از فوائد سلامت ی بامبو را برمی شمارد:
  بامبو برای اصلاح اختلالات معده:

  گفته می شود که برگ های بامبو به کشیدگی طبیعی ماهیچه های معده پیشرفت اصلاح کار معده یاری می نماید . به همین دلیل برگ های بامبو برای اصلاح سوءهاضمه دیگر مسائل گوارشی مفید است. علاوه بر این، ویژگی آنتی اسپاسمودیک (ضد انقباض و تشیج) بامبو می تواند به تسکین اسپاسم ها و انقباضات روده معده کمک کند به سبب آن اسهال را هم اصلاح نماید.

  بامبو برای اصلاح اختلالات مربوط به قاعدگی:

  ویژگی قاعدگی آوری بامبو می تواند به اصلاح تنظیم زمان عادت ماهیانه یاری کند. در نتیجه بامبو ممکن است به اصلاح دوره های نامنظم قاعدگی کمک کند.

  دم کرده بامبو

  بامبو برای اصلاح اختلالات ریوی:

  ویژگی آنتی اسپاسمودیک برگ های بامبو می تواند به اصلاح انقباضات لوله ی تنفسی کمک کند. به همین دلیل این گیاه برای بیماران مبتلا به آسم مفید است. بامبو انقباضات مربوط به نایژه ها همین طور تنگی تنفس را اصلاح می نماید .

  بامبو برای اصلاح کرم های روده ای:

  این باور وجود دارد که ویژگی میکروب کشی بامبو می تواند به کشتن کرم ها انگل های روده یاری کند. جوشانده ی برگ بامبو برای تخلیه ی انگل ها کرم ها مفید است.

  بامبو برای اصلاح زخم ها:

  بامبو می تواند به پاک کردن التیام بخشیدن زخم ها به وسیله ی تقویت سیستم گردش خون یاری کند. به همین دلیل برای اصلاح زخم ها مفید است.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 13 اردیبهشت 1394

  – همه ی ما برای اینکه مژه های زیبا داشته باشیم از ریمل استفاده میکنیم برای روز عروسی باید از ریملی استفاده کنیم که ضد آب باشد و در برابر اشک مقاوم باشد بعضی از ارایشگرها از مژه ی مصنوعی استفاده میکنند ولی برای اطمینان بیشتر بهتر است پیش آرایشگر خود بروید و از او بخواهید مژه های شما را اکستنشن کند.

  راز زیبایی یک عروس در شب عروسی

  راز زیبایی یک عروس در شب عروسی باید قبل از عروسی برای زیباتر شدن مورد توجه قرار بدهند این است:

   

  – به محض اینکه دوستان و آشنایان با خبر میشوند که نامزد کرده اید دوست دارند حلقه ی شما را ببینند که زیبایی دست و ناخن در معرض دید قرار خواهد گرفت پس باید به ناخن هایتان شکلی زیبا بدهید و ناخن هایتان را با یک لاک صورتی کم رنگ و طرح های فانتزی فرنچ جلوه ی زیبایی ببخشید .

  – چند ماه قبل از عروسی حتما به یک دکتر پوست مراجعه کنید و عیوب پوستی خود را برطرف کنید زیرا پوست مهم ترین پایه ی زیبایی می باشد.

  – اگر تمایل دارید در روز عروسیتان پوستی برنزه داشته باشید 4 ماه زودتر از مراسم به صورت اهسته با یکی از روشهای برنزه کردن برنزه کنید  .

  – موچین را از دسترس خود دور کنید تا هر لحظه  خودتان هوس تمیز کردن زیر ابروهایتان به سر شما نزند و برای عروسی ابروهای پر پشتی داشته باشید و بدست آرایش گر خود بسپارید تا ابروهای زیبایی برای عروسی به شما تقدیم کند.

  – از خوردن غذاهای قند دار و هم چنین غذاهای چرب بپرهیزید .

  – لوازم آرایشی که قرار است روی پوستتان استفاده شود را از قبل به کمک آرایش گر خود روی پوستتان تست کنید تا هیچ حساسیتی نسبت به آن نداشته باشید مانند کهیر یا اگزما.

  – ورزش کردن باعث میشود که عضله های شما سفت شود و منجر به سم زدایی نیز میشود.

  – قبل از عروسی حتما تغییر هورمون های بدنتان را تحت نظر یک پزشک کنترل کنید زیرا گاهی اوقات با تغییر یکباره ی هورمون ها پوست ممکن است پر از جوش و آکنه شود.

   

  هر چقدر ابرو طبیعی‌تر باشد عروس زیباتر خواهد بود

   

  – ماه قبل از عروسیتان ابروهایتان را شکلهای مختلف بردارید تا بفهمید چه مدلی به صورتتان می اید.

  – اپیلاسیون عروسی را یک هفته قبل از عروسی انجام دهید و بدست آرایش گر خود بسپارید زیرا ممکن است  که اگردر خانه یا به دست خودتان انجام شود باعث سوختگی وجای لک روی پوستتان شوید.

  – معمولا در ایران کمتر پیش می اید کسی تست آرایش عروسی انجام دهد چون هزینه ی زیادی دارد ولی بهتر است مثلا برای عروسی یکی از اقوام پیش ارایشگرتان بروید و از او بخواهید شما را آرایش کند اینطوری از کیفیت لوازم آرایش هم مطلع میشوید.

  – نوشیدن روزانه  آب اشامیدنی  به میزان کافی را قبل از تاریخ عروسی خود فراموش نکنید زیرا کم آبی بدن باعث خشک شدن پوست صورت و بدن و ترک خوردن لب ها می شود.

  – اگر لبهای ترک خورده دارید باید 1ماه قبل از عروسی انها را با کرم یا وازلین چرب کنید .

  – مراقب سلامت عاطفی خود باشید داشتن یک ارامش روحی و روانی تاثیر بزرگی روی پوست و زیبایی شما خواهد داشت.

  – همه ی ما برای اینکه مژه های زیبا داشته باشیم از ریمل استفاده میکنیم برای روز عروسی باید از ریملی استفاده کنیم که ضد آب باشد و در برابر اشک مقاوم باشد بعضی از ارایشگرها از مژه ی مصنوعی استفاده میکنند ولی برای اطمینان بیشتر بهتر است پیش آرایشگر خود بروید و از او بخواهید مژه های شما را اکستنشن کند.

  – شب قبل از عروسی استفاده از یک ماسک روشن کننده ی پوست را فراموش نکنید که تاثیر زیادی روی زیبایی پوست دارد.

   

   

   

  منبع مطلب :

  http://www.parsnaz.ir/

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :